Menu

Vegaplan NET: nog maar / toch al twee aanbieders

Terug naar Onderwerp >

Vegaplan NET: nog maar / toch al twee aanbiedersTerug naar Onderwerp >

Hoe snel zal Vegaplan NET doorbreken? Het is een vraag die ook de controleinstellingen bezig houdt. Twee beweegredenen zien ze als doorslaggevend: de vraag vanuit de markt en de korting op de FAVV-bonus. CKCert en Certalent doen al mee.

 

 

 

De Organismen voor Certificatie en Inspecties (OCI’s) zijn onafhankelijke bedrijven. Keerzijde van die onafhankelijkheid is dat ze geen Vegaplanaudits zullen aanbieden als ze daar geen zin in hebben. Lees: als ze daar geen verdienmodel in zien. De stand vandaag is dat twee OCI’s Vegaplan NET-audits aanbieden: Certalent en CKCert. Beide zitten in het traject dat leidt naar een definitieve goedkeuring door de federale overheid (Belac). In afwachting hiervan kunnen ze al bedrijven auditeren op Vegaplan.

Certalent

Certalent is een onafhankelijke dienst ontstaan in de schoot van de Bodemkundige Dienst van België. De dienst heeft de nodige stappen gezet voor goedkeuring bij Belac en beschikt over de juiste kwalificaties en het opgeleide personeel. “Als we morgen een aanvraag krijgen voor Vegaplan NET, kunnen we die uitvoeren”, verzekert Koen Provost van Certalent. Certalent heeft vooral een achtergrond in de akkerbouw. In de granen
is al 80% van de bedrijven Vegaplangecertificeerd.

CKCert

CKCert heeft een sterke positie in de certificering van bedrijven actief in groenten en fruit. Het bedrijf gelooft 
dat Vegaplan NET een grotere toekomst wacht dan de accreditatie van module D in de G-040 Sectorgids voor
de primaire productie. “De extra kost kan geen drempel zijn”, aldus Annick Saey van CKCert, integendeel. “De 
korting op de FAVV-bijdrage betaalt zich dubbel en dik terug, en al helemaal op bedrijven waar ook aan handel gedaan wordt.” De vraag vanuit de markt kan eveneens een stimulans zijn. “Het gevoel is dat het wel begint te leven, zeker bij bedrijven die exporteren. Met een Vegaplancertificaat kan je aantonen dat je wettelijk bezig bent. Er is een groep van voorlopers die op de kar zal springen. Eenmaal de voordelen voor iedereen duidelijk zijn, zal de grote massa volgen.”

De kat uit de boom kijken

Andere OCI’s wachten nog af. Bij Qualicert, Carah, Promag en Quality Partner klinkt het dat ze de markt voorlopig als te klein inschatten. Bij TÜV Nord Integra klinkt het dat enkel een Vegaplan-audit te duur zou  uitdraaien. “De ‘gewone’ Vegaplan-controle voeren wij altijd in combinatie uit met bijvoorbeeld een Global Gap,  om het op die manier betaalbaar te houden”, aldus Marina Sanders van Integra. “Als wij enkel een audit zouden uitvoeren op Vegaplan NET, zouden we de tarieven te hoog moeten leggen, dus hebben we de beslissing genomen niet mee te doen.”
Bij SGS Belgium is de knoop nog niet doorgehakt. “We bestuderen nog wat het potentieel is, maar we staan er
zeker niet weigerachtig tegenover”, hield Bart Matthijs van SGS een slag om de arm. “Als de markt evolueert,
evolueren wij sowieso mee.”