Menu

Verenigd Koninkrijk stelt een aantal fytosanitaire eisen scherp

Terug naar Onderwerp >

Verenigd Koninkrijk stelt een aantal fytosanitaire eisen scherp Terug naar Onderwerp >

 

 

1. Eisen voor Xylella – waardplanten naar het VK

Het VK heeft intussen ook de invoereisen voor waardplanten van Xylella fastidiosa aangepast. De nieuwe wetgeving is intussen door het FAVV geanalyseerd en opgenomen in een tabel met de eisen. Deze gelden vanaf 4 maart 2021.

De meest recente versie van die tabel kan je steeds vinden op de website van het FAVV.
Klik door naar Annex 7B waarin de eisen van Xylella – waardplanten afzonderlijk in zijn opgenomen.

Klik hier voor de link

 

 

2. Versoepeling voor kruidachtige planten bestemd voor directe verkoop

Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis zijn een quarantaine organisme in het Verenigd Koninkrijk waardoor er strenge fytosanitaire eisen gelden voor dit organisme. Voor kruidachtige planten bestemd voor directe verkoop aan de eindverbruiker is er nu een versoepeling. 

Volgens de fytosanitaire wetgeving van het VK (annex 7, part A, item 40b) dienen kruidachtige planten vrij bevonden te zijn van Liriomyza trifolii/huidobrensis gedurende minstens drie officiële inspecties van de productieplaats, en dit 3 maanden voorafgaand aan de oogst/verzending. Concreet betekent dit dat er maandelijks een controle moet gebeuren van de productieplaats en dit 3 maanden voorafgaand aan het verzendklaar maken.

Tot april 2021 volstaat echter één officiële inspectie voorafgaand aan de verzending. Concreet wil dit zeggen dat extra veldinspecties in het kader van export van kruidachtige planten zo spoedig mogelijk moeten aangevraagd worden.

Eind februari werd door de bevoegde overheid van het VK een versoepeling gecommuniceerd op bovenstaande eisen. Die geldt voor planten die bestemd zijn voor directe verkoop aan de eindverbruiker.

Concreet betekent dit dat planten bestemd voor directe verkoop aan de eindgebruiker vóór export officieel geïnspecteerd dienen te zijn en vrij bevonden van Liriomyza huidobrensis en L. trifolii. Er is enkel een exportcontrole nodig door middel van een FAVV – controle vlak voor de verzending. Een behandeling of veldcontroles zijn dus niet meer nodig.

Maar let op: voor kruidachtige planten die niet bestemd zijn voor de eindgebruiker zijn veldcontroles of een behandeling nog steeds vereist (bijvoorbeeld jongplanten).

Deze versoepeling is opgenomen in een nieuwe versie van de fytosanitaire VK-regelgeving. De tabel met exporteisen gepubliceerd op de website van het FAVV wordt ook steeds geactualiseerd in functie van aanpassingen.  

Klik door naar de tabel op de website van het FAVV

 

3. Informeer jouw invoerder 

FAVV ontving van de Britse bevoegde overheid een overzicht met niet-conformiteiten, die vastgesteld werden bij invoer. Eén van de niet-conformiteiten werd omschreven als ‘no CSV’.

Deze niet-conformiteit heeft niets te maken met fytosanitaire eisen, maar wel met een verplichting die de invoerder moet vervullen. Het kan belangrijk zijn om jouw invoerder hier op te wijzen, zodat er aan de invoerzijde geen fouten gebeuren. Het ontbreken van de info (informatie omtrent het ingevoerde plantmateriaal) of het gebruiken van een onjuist format om de info op te laden in het PEACH-systeem kan op termijn leiden tot het terugzenden en zelfs vernietigen van de goederen.

De onderstaande info omtrent de bevoegde overheid kan je communiceren aan je invoerders.

CSV stands for Comma Separated Value. It’s a mandatory part of the doc checks for plant for planting imports - https://www.gov.uk/government/publications/importing-plant-material-record-of-details

It enables us to check off what we have and have not inspected, as well as validate what is declared against what is on the phyto.