Menu

Verschillende niveaus van fytolicentie

Terug naar Onderwerp >

Verschillende niveaus van fytolicentieTerug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Fytolicentie wordt verplicht op 25 november: overgangsperiode verlengd
Minder uit dit onderwerp

Er zijn 5 types fytolicentie:

  1. NP: Distributie van of voorlichting over producten voor niet-professioneel gebruik
  2. P1: Assistent professioneel gebruik
  3. P2: Professioneel gebruik
  4. P3: Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (een licentie P3 laat eveneens toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1: en P2)
  5. PS: Specifiek professioneel gebruik

Overzicht van de toegelaten activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen per type fytolicentie.

(uitgezonderd het type fytolicentie “Specifiek professioneel gebruik”)

Type Fytolicentie

Type erkenning
van de producten            

geen
NP
P1
P2
P3
/

'Distributie/
Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik

'Assistent professioneel gebruik''Professioneel gebruik(

'Distributie/
Voorlichting'

Producten voor niet-professioneel gebruik
aankopenjajajajaja
gebruikenjajajajaja
stockerenjajajajaja
distribueren     neejaneeneeja
voorlichtenneejaneeneeja
Producten voor professioneel gebruik
aankopenneeneenee  
 (afhaling/bestelling mogelijk in opdracht van een P2 of P3, +18, factuur noodzakelijk)(afhaling/bestelling mogelijk in opdracht van een P2 of P3, +18, factuur noodzakelijk)(afhaling/bestelling mogelijk in opdracht van een P2 of P3, +18, factuur noodzakelijk)jaja
gebruikennee
(behalve 1)

nee
(behalve 1)

ja
(onder gezag van P2 of P3)
jaja
toegang opslaglokaal/ kastnee
(enkel in aanwezigheid van ene P1, P2 of P3)
nee
(enkel in aanwezigheid vn een P1, P2 of P3)
jajaja
beheer opslag lokaal/kast + aanwezige productenneeneeneejaja
distribuerenneeneeneeneeja
voorlichtenneeneeneeneeja
1 Een afwijking hieraan wordt toegestaan aan jongeren op het werk, zoals bepaald in het KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk, en stagiairs, zoals bepaald in het KB van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs.