Menu

Voldoen aan plantenpaspoortplicht

Terug naar Onderwerp >

Voldoen aan plantenpaspoortplichtTerug naar Onderwerp >

De operatoren krijgen tot en met 30/04/2016 de tijd om de plantenpaspoortplicht voor waardplanten te implementeren. Hiervoor kan je bij de provinciale eenheid van FAVV terecht.

Om plantenpaspoorten te mogen gebruiken dient u over een erkenning 17.1 namelijk ‘gebruik plantenpaspoorten’ te beschikken. Deze dient u aan te vragen a.d.h.v. het ‘model aanvraagformulier voor een registratie, toelating en/of erkenning’, die u via deze link terugvindt: http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp

Meer informatie betreffende het gebruik van plantenpaspoorten is te vinden in de handleiding plantenpaspoort die beschikbaar is op de website van het FAVV via de volgende link: http://www.favv.be/thematischepublicaties/Plantenpaspoort.asp

Met specifieke vragen wordt u steeds aangeraden om contact op te nemen met hun provinciale eenheid.