Menu

Voor welke planten wordt een plantenpaspoort verplicht?

Terug naar Onderwerp >

Voor welke planten wordt een plantenpaspoort verplicht?Terug naar Onderwerp >

Binnenkort mogen alle waardplanten (zie lijst) enkel worden verplaatst binnen de EU indien zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort. Het plantenpaspoort is verplicht tot op niveau van de professionele eindgebruiker. Deze lijst kan mogelijks nog uitgebreid worden indien er op nog extra planten besmet gevonden worden. De databank van de Europese Commissie waarin deze waardplanten opgenomen zijn, is beschikbaar op de volgende website: http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm

Van zodra er in de EU nieuwe plantensoorten besmet bevonden worden met Xylella fastidiosa worden deze soorten toegevoegd aan de databank, en bijgevolg worden ze paspoortplichtig tot op niveau van de professionele eindgebruiker.