Menu

Terug naar Onderwerp >Waar vind je deze gegevens?

Waar vind je deze gegevens?Terug naar Onderwerp >


Om betalingsrechten te krijgen, moet je voldoen aan specifieke voorwaarden, deels gebaseerd op historische gegevens en deels op gegevens van 2015. Ook de berekeningswijze van de waarde van de individuele betalingsrechten hangt samen met historische gegevens.

Toegangsticket: je beschikt over een toegangsticket voor de betalingsrechten indien je in 2013 recht had op directe steun (bedrijfstoeslag en groenbedekkersteun).

Actieve sierteler: je moet voldoen aan de definitie van actieve sierteler. Wie een activiteit uitvoert die op een beperkte negatieve lijst staat, voldoet niet aan de definitie

Aantal betalingsrechten: het aantal betalingsrechten wordt bepaald door het laagste cijfer te nemen van de geconstateerde subsidiale oppervlakte aangegeven in 2013 of 2015. Momenteel is enkel de totale oppervlakte van 2013 bekend.

Waarde van de betalingsrechten: de startwaarde van de betalingsrechten wordt bepaald door de totale waarde van de toeslagrrechten die je bezat op 21 april 2014.

Elke betrokken land-of tuinbouwer kreeg van Landbouw en Visserij in november een brief die de referentiegegevens van het bedrijf vermeldt (toegangsticket, de subsidiale oppervlakte van 2013 en de waarde van de betalingsrechten in 2014). Je kunt deze gegevens steeds raadplegen op het e-loket. Klik op 'Meer aanvragen' en vervolgens op 'Betalingsrechten'.