Menu

Terug naar Onderwerp >Wat als deze gegevens niet correct zijn?

Wat als deze gegevens niet correct zijn?Terug naar Onderwerp >


De referentiegegevens zijn gebaseerd op de gegevens van Landbouwen Visserij, met name de verzamelaanvraag. Natuurlijk is het mogelijk dat je niet akkoord gaat met de toegekende referentiegegevens. Er kan sprake zijn van onjuiste of onvolledige gegevens of overmachtsituatie in de periode 2013-2015. Wil je dergelijke onnauwkeurigheden melden, dan moet je voor 31 januari 2015 bezwaar indienen, bij voorkeur via het e-loket.