Menu

Wat en voor wie?

Terug naar Onderwerp >

Wat en voor wie?Terug naar Onderwerp >

In dit onderwerp

Fytolicentie wordt verplicht op 25 november: overgangsperiode verlengd
Minder uit dit onderwerp

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid, dat verplicht is als je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen wilt gebruiken of verhandelen.

Wat is het doel van de fytolicentie?

Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming om zo de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie geldt de fytolicentie?

Een fytolicentie wordt verplicht voor personen die:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten
  • vanuit commercieel oogpunt voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen
  • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als je voor een rechtspersoon werkt, dien je in eigen naam een aanvraag in.