Menu

Terug naar Onderwerp >Wat met het weggesnoeide of gerooide hout?

Wat met het weggesnoeide of gerooide hout?Terug naar Onderwerp >


Vermijd alle contact tussen weggesnoeid hout en de resterende
gezonde planten(delen). Hoe sneller je het geïnfecteerd hout in
een afgesloten verpakking krijgt, hoe beter. Geïnfecteerd hout
moet vernietigd worden en mag geenszins een tweede leven
in de tuin krijgen. Composteren of versnipperen is dus uit den
boze. Verbranden is verreweg de beste optie. Ter plekke verbranden
is echter wettelijk niet zo evident. Volgens de Vlaamse
wetgeving kan het, als je op meer dan honderd meter afstand
van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, graan, stro, … blijft.
Maar dikwijls bestaan er gemeentelijke regelingen die nog
strenger zijn. Alternatief is om het snoeihout in een afgesloten
verpakking naar de verbrandingsoven te brengen. Daar moet
het met verpakking en al daadwerkelijk verbrand worden, en
niet gecomposteerd. l
Meer informatie via www.bacterievuur.be