Menu

Wat zijn de ervaringen van de exporteurs?

Terug naar Onderwerp >

Wat zijn de ervaringen van de exporteurs?Terug naar Onderwerp >

 

 

 

 

 

 

 

'Grensperikelen kunnen bedrijven in lastig parket duwen'

Geert Van Nieuwerburgh, Donck nv

 

“Mijn gevoel is dat de Britten momenteel niet zo hard bezig zijn met de eventuele gevolgen van de Brexit en eerder een afwachtende houding aannemen. Het is momenteel ook moeilijk voor ons en de Britse klanten om praktische gevolgen in te schatten … De meeste van onze klanten gedragen zich alsof er eigenlijk niets zal veranderen en als er iets verandert, dit dan wel zal meevallen; of ze verwachten dat hun leveranciers die veranderingen wel zullen opvangen. Een typische truc om alle ‘post Brexit rompslomp’ door te schuiven naar de leverancier is dat klanten nu al vragen om alle procedures en extra kosten post-Brexit op papier te zetten. We gaan hier niet op in.

We zijn wel zeker dat de douanecontroles en fytocontroles met de daarbij horende paperassen de leveringen zullen vertragen en extra kosten met zich mee zullen brengen. Hiervoor zijn er in het VK nu al opleidingen voor douaniers en ambtenaren van het Department of Environment Food & Rural Affairs (DEFRA). Het zal dus allemaal moeilijker worden: lange wachtrijen aan de douane, late leveringen, exportfirma’s die niet de juiste documenten meegeven, retourvrachten, bederfelijke producten die rotten in de vrachtwagen door te lange wachttijden, organisatie/personeel -tekort bij douane, enzovoort.

Onze firma heeft echter wel ervaring met de Noorse markt en het nodige papierwerk dat bij export komt kijken maar onze hoop is dat de UK een deal aangaat met Europa voor een alternatieve vorm van vrij verkeer van goederen zodat we die douane/fyto-rompslomp kunnen vermijden. Het volume goederen dat de UK importeert is gigantisch groot, dus een alternatieve vorm van vrij verkeer zou de Britse economie alleen maar ten goede komen.

 

'Eigen sectoriële afspraken maken met het VK'

Lucas De Nolf, Boomkwekerij Willy De Nolf

 

 

Lucas De Nolf uit zijn grote bezorgdheid over het feit dat niet kan worden voorzien hoe de hele situatie gaat uitdraaien. “Dit neemt natuurlijk niet weg dat we ons wel voorbereiden. Wij doen veel export buiten de EU en zijn dus vertrouwd met de te volgen procedures. Wij zullen tegen 1 april klaar zijn om, indien nodig, onze werkwijze voor export naar de UK aan te passen. Maar de vraag hierbij is vooral of instanties als het FAVV en de douane klaar zullen zijn om het extra werk op te vangen. Zo horen wij bijvoorbeeld dat Naktuinbouw in Nederland aanwervingen doet om te kunnen volgen met het verwachte extra werk. In België daarentegen, lukt het ons niet om info te krijgen van het FAVV om te weten hoe het zich voorbereidt. Mijn vrees hier is dan ook dat dit momenteel onvoldoende is.

Zou het niet nuttig zou zijn om rechtstreekse sectoronderhandelingen met Groot-Brittannië op te starten, los van wat onderhandeld wordt via de Europese Unie en naar analogie met Nederland? Hoe meer de Brexit-onderhandelingen op Europees niveau lijken af te stevenen op een fiasco, des te belangrijker het wordt om ook op Vlaams niveau al onderhandelingen op te starten.

Persoonlijk stuit mij ook de algemene houding van de Europese politici tegen de borst. De Europese Unie, en zeker de bedrijven, hebben Groot-Brittannië nodig. Het is daarom bijzonder pijnlijk om steeds de indruk te krijgen dat Europa Groot-Brittannië met zekere minachting behandelt. Wij kunnen het ons als bedrijf zeker niet veroorloven. De Europese politici werken voor ons en worden betaald door ons: het wordt hoog tijd dat ze daar naar gaan handelen.”

 

'Fytosanitaire maatregelen kunnen hard aankomen'

Jan Van Herreweghe, Boweco

 

Net zoals iedereen tasten we nog in het duister van wat er ons in de toekomst te wachten staat. Uit een brief die wij van een Britse klant ontvingen, konden wij opmaken wat onze Britse collega’s in het Brexit-verhaal bezighoudt. Ik vond de inhoud ontluisterend. Als wat hierin staat wet wordt, dan ziet het er echt dramatisch uit voor de export naar Engeland.

Alle onduidelijkheid over de Brexit maakt dat onze Britse collega’s moeilijk kunnen plannen. Toch zijn ze blij met het feit dat ondanks de onzekerheden de Britse economie zich verbazingwekkend robuust heeft getoond en er zich geen ramp heeft voltrokken zoals het IMF, de ‘remainerskant’ of economen hadden voorspeld. Ook de werkloosheidsgraad is laag.

Maar de overheid en administraties (DEFRA) willen fytosanitaire certificering invoeren omdat volgens hen het EUplantpaspoortsysteem lekt als een zeef. Alle middelen om de epidemie aan plagen en ziekten die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen tegen te houden, zijn goed. Het ziet er naar uit dat omwille van de insleep bepaalde handel flink zal inboeten zoals deze van eik (processierups). Ook kastanje, paardekastanje, es, plataan of olm delen al flink in de klappen. Ook prins Charles spreekt zich fel uit voor beschermende maatregelen. Er loopt momenteel een raadpleging door DEFRA die een quarantaine voor 12 maanden voorstelt op alle bomen nadat ze het VK zijn binnengekomen en voordat ze naar een landschapssite gaan, iets wat Prince Charles en de Royal Horticultural Society sterk verdedigen. De RHS vraagt nu bijvoorbeeld al een quarantaineperiode van 12 maanden voor hun shows. Mijn Britse klanten zijn bang voor een gebrek aan betrokkenheid van veel Europese en Britse kwekerijen. Toch zeggen zij dat er iets moet veranderen en we kijken richting veel strengere controles dan Europese bedrijven zouden willen.”