Menu

Terug naar Onderwerp >werking AVBS/Boerenbond

werking AVBS/BoerenbondTerug naar Onderwerp >


We houden je op de hoogte van de AVBS- en Boerenbondwerking. Momenteel zijn alle vormingen in de maand maart alvast opgeschort. Het dienstbetoon blijft bereikbaar maar enkel na afspraak.
16 maart 2020

 

Update 18.03.2020. Nieuwe regeling dienstbetoon en vormingen

Momenteel werken we aan een aangepast pakket dienstbetoon en vormingen, rekening houdend met de versterkte maatregelen. Meer informatie bezorgen we je zo snel mogelijk via een actuabericht in je mailbox.  

 

Update 13.03.2020. Opschorting niet-dringende bestuursvergaderingen

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid gisteravond een aantal bijkomende maatregelen genomen. Als gevolg hiervan hebben wij beslist om alle niet dringende bestuursvergaderingen van bedrijfsgilden, regioraden, provinciale besturen, studiekringen, vakgroepen en bedrijfsleiderskringen vanaf vandaag tot en met vrijdag 3 april op te schorten. Dringende vergaderingen moeten maximaal via skype georganiseerd worden.

 

Update 12.03.2020. Vormingen opgeschort, dienstbetoon blijft bereikbaar

Naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen omtrent het coronavirus heeft Boerenbond het volgende beslist omtrent zijn vormingen en dienstbetoon:

  • Alle vormingen georganiseerd door AgroCampus en Boerenbond worden vanaf morgen, vrijdag 13 maart, tot en met vrijdag 3 april opgeschort. Nieuwe data worden later meegedeeld.
  • Alle bestuursleden die zelf vormingen organiseren, raden we ten stelligste aan om de vormingen in de periode van 13 maart tot en met 3 april uit te stellen tot een later moment. Breng zeker de locatie, lesgevers en deelnemers op de hoogte en verwittig ook AgroCampus om de subsidieaanvraag te annuleren.
  • Ons dienstbetoon blijft bereikbaar voor leden. Wel zullen onze dienstbetoonconsulenten hun zitdagen op afspraak inplannen om wachtrijen tot een minimum te herleiden.

Laat je indien mogelijk telefonisch adviseren. Neem hiervoor contact met je provinciaal kantoor. Zo kunnen we de risico's maximaal beperken. 

 

Wat met dienstbetoon AVBS / Boerenbond? 

De dienstbetoonconsulenten van Boerenbond blijven beschikbaar, maar zij zullen enkel op afspraak werken. Ook enkele locaties zijn gewijzigd. De meest actuele informatie vind je op onze website

 

Meld de impact van corona op je bedrijf

Boerenbond en AVBS zijn momenteel bezig met het inventariseren van de impact van het coronavirus op de land- en tuinbouwsector. Land- en tuinbouwers die toch al een impact van het virus voelen op hun bedrijf, kunnen dit melden via mail.