Menu

Werkorganisatie

Terug naar Onderwerp >

WerkorganisatieTerug naar Onderwerp >

Op bedrijven waar geen telewerk mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 meter garanderen. Land- en tuinbouw behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze bedrijven mogen de  werkzaamheden verder zetten en moeten in de mate van het mogelijke de sociale afstand en hygiënemaatregelen respecteren. Voor de meeste werkzaamheden op een land-of tuinbouwbedrijf kan die sociale afstand zeer goed nageleefd worden. Echter niet tijdens alle werkzaamheden kan de sociale afstand gerespecteerd worden. Boerenbond/AVBS adviseert om standaard hygiënemaatregelen in acht te nemen om het personeel zo goed mogelijk te beschermen.
 

Minimaliseer het contact tussen werknemers en werk in vaste groepjes

 • Focus op individuele en geïsoleerde activiteit (werken op verschillende percelen, meerdere rijen uit elkaar werken, …)
 • Geef de middelen om te communiceren via de telefoon of een ander communicatiemiddel van de geïsoleerde werknemer
 • Wanneer er voor de werkzaamheden meerdere personen nodig zijn, zorg er dan voor dat de samenstelling van de groepen niet steeds wijzigt
 • Geef voorkeur aan werk naast elkaar in plaats van face-to-face met steeds een zekere afstand tussen mensen (bvb. indien mogelijk ten minste 2 meter)
 • Beperk ploegenwisselingen gedurende de dag (reinig werkoppervlakken telkens aan het einde van de werkdag)
 • Organiseer de tewerkstelling in gespreide schema's om contact en kruiscontrole tussen mensen te voorkomen
 • Respecteer de afstand tussen mensen
 • Indien de 1.5m niet kan gerespecteerd worden, probeer dan zoveel mogelijk de personen van elkaar af te schermen (waar mogelijk fysieke barrières (zoals plexiglas), ….). Voorzie in dit geval persoonlijke beschermingsmiddelen (zie persoonlijke beschermingsmiddelen).

Voorbeeld afscherming op een kolenplanter of aardappelplanter:

https://www.facebook.com/Inagrovzw/ of rechtstreeks: https://www.youtube.com/watch?v=4bnpxq2xqs0

Voorbeeld uit boomkwekerij:

 

Bron: Nanne Kooiman Mechanisatie

   Volg voor verplaatsingen naar het veld of andere exploitaties de algemene regels

   • Beperk het gezamenlijk vervoer (vrachtwagen, bestelwagen, tractor, enz.) om naar de site te komen en bevorder het individuele gebruik van de voertuigen of per fiets.
   • Afstand houden van anderhalve meter is ook hier de norm.  Dit betekent in een gewone wagen twee personen. In andere voertuigen voor personen vervoer kan er gekeken worden naar de aanbevelingen van het de federale overheid  om niet naast elkaar te zitten via deze link;
   • Vermijd dat werknemers samen aankomen op de bedrijfssite: werknemers vertrekken bij voorkeur rechtstreeks van thuis naar het veld of werkplaats en keren na het werk direct naar hun huis terug.
   • Indien een voertuig wordt voorzien, en een andere bestuurder moet het voertuig besturen, reinig dan het stuur, de bedieningselementen en de handgrepen.

   Bewijs van woon-werkverkeer :

   • Op de website Boerenbond kan u de nodige documenten vinden als bewijs van tewerkstelling in een cruciale sector.
   • Misschien is het wel nuttig om hier een kopie van het formulier 3-ter ( gekregen bij de gemeente ) aan toe te voegen, zo kan je aantonen dat de seizoenarbeiders samen wonen in huisvesting op het bedrijf (zie ook puntje hierna).

   Kunnen seizoensarbeiders die op het bedrijf verblijven als een gezin beschouwd worden , gezien ze samen wonen ?

   • Deze vraag ligt al een gehele tijd zonder antwoord (op heden) voor aan de federale overheidsdiensten en werd diverse keer herhaald en zou een praktische oplossing kunnen bieden binnen de verplaatsingsdiscussie. Doch zonder formeel antwoord hierop kunnen we geen onderbouwd advies verlenen om andere regels dan de algemene toe te passen.
     

   Beperk het aantal mensen dat dicht bij elkaar moet werken

   • Verminder het aantal mensen op dezelfde site of, zorg ervoor dat de afstand tussen de werknemers in acht wordt genomen indien gelijktijdige aanwezigheid essentieel is.
   • Beperk de aanwezigheid in besturingscabines tot één persoon. De cabine moet aan het begin en einde van de dienst worden gereinigd.
   • Wijs één voertuig/machine per persoon toe of anders, als het voertuig van bestuurder dient te veranderen, moet men het stuurwiel reinigen alsook bedieningsorganen, handgrepen, enz.
   • Voorzie voldoende drinkwater en vloeibare zeep, rollen papieren handdoeken en papieren zakdoeken voor diegenen die werkzaam zijn op de velden. Bijkomend kan er ook hydroalcoholische gel/ oplossing voorzien worden. Denk ook na over een afvalbeleid op het veld. Zorg voor vuilzakken waarin onder andere de papieren handdoeken en zakdoeken verzameld kunnen worden.
     

   Beperk bezoekers of derden op het bedrijf

   • Maak goede afspraken met externen die het bedrijf betreden (toeleveranciers, loonwerkers, afnemers, klanten). Afficheer duidelijk dat er geen vrije toegang is tot het bedrijf en dat men enkel het bedrijf kan betreden indien:
    • Noodzakelijk
    • Op afspraak
    • Om aankopen te doen (in geval van hoevewinkel)
   • Wijs bezoekers op de 1.5m afstand en andere hygiënemaatregelen.