Menu

Zes vooroordelen rond certificering Vegaplan NET ontkracht

Terug naar Onderwerp >

Zes vooroordelen rond certificering Vegaplan NET ontkrachtTerug naar Onderwerp >

Onbekend maakt onbemind. En dat geldt misschien nog te veel voor het Vegaplan NET-certificaat waarmee telers kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten. We ontkrachten
enkele hardnekkige vooroordelen over deze certificering.

 

 

Wie het label ‘Vegaplan Standaard NET’ (Niet-EetbareTeelten) behaalt, voldoet daarmee aan zowel de wettelijke vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV als die van de gewestelijke overheden. Het label dekt de volledige plantaardige productie én handel.


Vooroordeel 1
'Ik heb geen OCI nodig.'

Telers moeten zich wel degelijk bij een Onafhankelijke Controle Instelling (OCI) aanmelden. Veel telers hebben een brief gekregen om zich aan te sluiten bij een erkend OCI om sancties te voorkomen. Dat is het gevolg van een besluit van de Vlaamse regering die elke producent/leverancier van siergewassen of iedereen die  siergewasonderdelen levert aan professionele eindgebruikers aangesloten moet zijn bij een OCI. Wie Vegaplan
NET-gecertificeerd is, voldoet automatisch aan deze maatregel. Vegaplan NET heeft een laagdrempelig karakter, wat het perfect maakt voor een eerste kennismaking als teler met het behalen van certificaten.

 

Vooroordeel 2
'Vegaplan NET maakt het nog ingewikkelder en geeft nog extra controles.'

Integendeel, Vegaplan NET heeft als doel om telers eenvoudiger wettelijk in orde te stellen. Dit doet ze door vier
wettelijke sectorgidsen te combineren in één driejaarlijkse audit: productie sierteelt (G-040 module D), handel sierteelt (G-043), kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal (EG-kwaliteit) en de IPM-checklist (opgedragen door gewestelijke overheden). Het behalen van het certificaat resulteert ook in verminderde inspectiefrequenties door het FAVV. Dit bespaart de teler tijd en controlekosten. Vóór 2019 voerde het
Departement Landbouw & Visserij de controles op IPM en EG-kwaliteit uit. Nu worden die controles uitbesteed
aan de onafhankelijke certificeringsinstellingen (OCI’s), zoals CKCert en Certalent.


Vooroordeel 3
'Vegaplan NET halen vraagt veel extra inspanningen.'

Voor veel telers is wat een bepaald certificaat inhoudt vaak onbekend en boezemt angst in. Maar veel certificaten zijn net op maat gemaakt voor telers. Doordat Vegaplan NET verschillende wettelijke lastenboeken
combineert is de kweker al standaard voor 95% in orde. De meest voorkomende non-conformiteiten werden
bijgehouden voor de Vegaplan Standaard audits tussen 2018 en 2019. Van deze bedrijfsaudits werd geen enkele van de verplichte maatregelen (niveau 1) voor meer dan 10% overschreden. Dit toont nog maar eens
hoe conform de meeste telers al zijn met de huidige wetgeving.

 

Vooroordeel 4
'Vegaplan gaat mij alleen maar geld kosten.'

Een sierteler met het certificaat Vegaplan NET heeft recht op een korting op de jaarlijkse FAVV-heffing.
Deze korting bedraagt minimaal 153 euro/jaar, maar dat kan een veelvoud daarvan zijn in functie van je activiteiten. De prijs van de driejarige inspectie betaalt zich op zijn minst terug. Daarnaast combineert Vegaplan NET verschillende audits en is één audit drie jaar geldig. Dat resulteert op zijn beurt in minder keuringskosten en tijdsverlies. Bedrijven met dit certificaat hebben minder kans op mogelijke sancties opgelegd door het FAVV of de Vlaamse overheid.

 

Vooroordeel 5
'Een Vegaplan-certificaat draagt niets bij en ik ga er geen plant méér door verkopen.'

Certificatie kan een bijdrage leveren aan een langetermijnvisie en de koers die de teler wil varen. Transparantie
en traceerbaarheid in de keten, kan de kwaliteiten van het geteelde product belichten en zo leiden tot positieve
reclame voor het bedrijf. Het Vegaplan NET-certificaat kan de basis zijn voor het behalen van andere certificaten, zoals MPS en Global GAP. Meer en meer groot- en kleinhandelaars engageren zich om enkel af te nemen van gecertificeerde bedrijven.

 

Vooroordeel 6
'Ik weet niet hoe ik er moet aan beginnen.'

Het lastenboek en de checklist van Vegaplan NET zijn online gratis te raadplegen op de website van Vegaplan.
Na het nagaan van de checklist, contacteer je een onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI) voor het vastleggen van een audit. Op de website van Vegaplan kan je offertes aanvragen bij iedere OCI. De OCI zal binnen de negen maanden een audit uitvoeren. Indien aan alle punten uit het lastenboek wordt voldaan, zal een certificaat worden uitgereikt dat drie jaar geldig is. Elk jaar voert de teler zijn autocontrole uit en vult hij de checklist in. Na drie jaar zal de OCI opnieuw contact opnemen om een nieuwe audit uit te voeren zodat het certificaat kan worden verlengd.