Menu

Ziekteverzekering

Terug naar Onderwerp >

ZiekteverzekeringTerug naar Onderwerp >

Buitenlandse seizoenarbeiders kunnen tijdens hun verblijf in België aangesloten worden bij CM om recht op tegemoetkoming in dokterskosten, medicijnen … te kunnen krijgen. Komen ze al langer dan 2 jaar naar België dan kan ook het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond interessant zijn voor jou!

 
 

Buitenlandse seizoenarbeiders kunnen tijdens hun verblijf in België aangesloten worden bij CM om recht op tegemoetkoming in dokterskosten, medicijnen … te kunnen krijgen.

Bij de eerste tewerkstelling moet elke seizoenarbeider twee documenten aan CM bezorgen:

  1. Aanvraag voor inschrijving: ondertekening door seizoenarbeider
  2. Verklaring van onderwerping: ondertekening door werkgever

Je vindt deze formulieren bij 'Nuttige documenten en formulieren'. De werkgever kan deze formulieren afprinten, invullen, ondertekenen/laten ondertekenen en mailen of doorsturen naar:
CM Limburg
dienst Ledenbeheer groep Internationale Overeenkomsten
Prins-Bisschopssingel 75
3500 Hasselt

De dienst Ledenbeheer groep Internationale Overeenkomsten van CM volgt dit dan verder op. Heb je als werkgever concrete vragen, kan je altijd contacteren via onderstaande contactgegevens:
Telefoon: 011 28 02 00
Fax: 011 28 00 41
E-mail: internationale.limburg@cm.be

Als de inschrijving in orde is zal CM de gele klevers van de seizoenarbeider aan de werkgever bezorgen.
Het is belangrijk om bij beëindiging van het contract van de seizoenarbeider dit zo snel mogelijk door te geven via internationale.limburg@cm.be zodat zij het dossier kunnen afsluiten en de nodige info kunnen doorgeven aan de ziekteverzekering van het woonland. Geef altijd naam, voornaam en bisnummer van de seizoenarbeider door en vermeld duidelijk de datum van stopzetting van de tewerkstelling. Wanneer de seizoenarbeider opnieuw tewerkgesteld wordt, volstaat het om opnieuw een melding te doen net zoals bij de beëindiging van de tewerkstellingsperiode.

In de overeenkomst tussen Boerenbond en CM is voorzien dat CM Limburg voor  Vlaanderen zal instaan voor de afhandeling en de opvolging van alle dossiers van seizoenwerknemers en tijdelijke werknemers in de land- en tuinbouw.

Fonds gezondheidszorgen enkel voor leden Boerenbond en AVBS

Sinds 2014 kunnen leden Boerenbond en AVBS toetreden tot het fonds gezondheidszorg. Door toetreding wordt de zekerheid gegeven dat elke buitenlandse seizoenarbeider voor het hele jaar in orde zal zijn met  de verzekering gezondheidszorgen. De premie voor dit fonds bedraagt €6 per seizoenarbeider en wordt berekend op basis van het aantal seizoenarbeiders van het vorige jaar. Dit zijn zowel de Belgische als de buitenlandse seizoenarbeiders!

Bovenstaande procedure voor inschrijving bij CM moet nog steeds gevolgd worden!
Indien je geïnteresseerd bent in dit fonds kan je het  toestemmingsformulier  invullen en mailen naar het fonds gezondheidszorgen.

Meer uitleg krijg je in het uitgebreide onderwerp 'FGBB, ook iets voor mijn bedrijf?'  of ook in het filmpje van 'Vraag het aan Chris'.