Menu

Terug naar Onderwerpen >Zijn jouw referentiegegevens correct?

Zijn jouw referentiegegevens correct?Terug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Het nieuwe GLB ging officieel van start op 1 januari. De 'oude' toeslagrechten vervielen en er kwam een nieuwe regeling. Die nieuwe regeling spreekt niet meer van toeslagrechten, maar van betalingsrechten. Deze betalingsrechten geven een land-of tuinbouwer recht op directe steun, die nu opgedeeld is in een basisbetaling, een vergroeningspremie en eventueel een jongerenpremie.