Menu

Terug naar Kenniscentrum >Onderwerpen

Onderwerp, Natuur/milieu
De Europese Verordening 'exoten' is van kracht sinds 1 januari 2015.
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer
Tweedaagse opleidingen arbeidsveiligheid Bedrijfsleiders die ‘veilig werken’ op hun bedrijf in een bredere...
Onderwerp, Fytowetgeving...
De bijscholing voor de fytolicentie draait op volle toeren. Intussen weet ook iedereen dat je een fytolicentie nodig...
Onderwerp, MAP
Naast plantbehoefte en nitraatvoorraad in het voorjaar is de inschatting van de stikstofmineralisatie zeer belangrijk...
Onderwerp, Energie...
Om na te gaan of de nieuwe typen LVM- of ULV-apparaten werkelijk zo’n goede resultaten geven, werd een test...
Onderwerp, Varia
Spektakel met Vlaamse planten in de Floraliënhal, Citadelpark
Onderwerp, Management
Jaarcijfers 2015: afgeremd herstel in energie-intensievere sectoren - verdere moeilijkheden in de boomkwekerkij - minder
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer
De kilometerheffing voor vrachtwagens gaat van start op 1 april en vervangt het eurovignet. Hiermee trekt de Vlaamse...
Onderwerp, MAP...
Elke sierteler heeft de opdracht om zijn bemesting op dusdanige wijze te beredeneren dat er zo weinig mogelijk stikstof...
Onderwerp, Management
Hoe nadenken over je business?
Onderwerp, Fytowetgeving
Vanaf 25 november moet iedereen die gewasbeschermingsmiddelen professioneel wil gebruiken, verkopen of aanbevelen over...
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer
In 2011 sloten de drie gewesten een akkoord om een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Dat vertaalde zich...