Menu
Onderwerp, Fytowetgeving
Met de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt een plantenpaspoort verplicht voor alle planten bestemd voor opplant.
Onderwerp
Vanaf 14 december 2019 zijn planten bestemd voor opplant verplicht een paspoort te dragen bij verkoop aan een profession
Onderwerp, Fytowetgeving
Vorig jaar keek de dienst Toezicht Welzijn op het werk met een extra scherp oog naar de sierteelt.
Onderwerp, Varia
De Vlaamse sierteelt is niet onder één vlag te plaatsen. Een andere teelt is een andere sector. Dat betekent echter...
Onderwerp, Varia
2020 wordt opnieuw een Floraliënjaar. Floraliën Gent werkt hard aan de volgende grote editie in 2020 toe en heeft...
Onderwerp, Fytowetgeving
Het seizoen is volop op gang en dat gaat gepaard met controles van het FAVV. Want als operator bent u verplicht om o.a...
Onderwerp, Fytowetgeving
Bron: Fytoweb
Onderwerp, Management
In het voorjaar van 2018 organiseerde AVBS een SWOT-analyse over de Vlaamse sierteeltsector. Om los van het korte...
Onderwerp, Fytowetgeving
De boomkwekerij kan heel wat schade oplopen door nematoden en organismen. De overheidsdiensten en...
Onderwerp, Natuur/milieu
De Europese Verordening 'exoten' is van kracht sinds 1 januari 2015.
Onderwerp, Preventie/veiligheid/verkeer
Tweedaagse opleidingen arbeidsveiligheid Bedrijfsleiders die ‘veilig werken’ op hun bedrijf in een bredere...