Naar jaarlijkse gewoonte vinden in februari terug een aantal studiedagen plaats op het PCS. Noteer deze datums alvast in je agenda.

Boomkwekerij

Op vrijdag 16 februari wordt in samenwerking met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de Studiedag Boomkwekerij georganiseerd. Deze studiedag staat in het teken van gewasbescherming en komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie. Thema’s zijn pathogene schimmels bij coniferenzaden, detectie van virussen en bacteriën in plantmateriaal, schadelijke bodeminsecten, quarantaine organismen, plantenexport en actualiteiten vanuit het beleid.

Groenvoorziening

De Studiedag Groenvoorziening op donderdag 22 februari heeft als thema waterbeheer in natuurlijke groenzones, waarbij zowel wateropvang als waterkwaliteit aan bod komen. In een eerste deel wordt het inrichten van groenzones als infiltratiezone voor hemelwater onder de loep genomen: hoe dimensioneer je deze en hoe kan je infiltratie verder gaan bevorderen met de juiste substraat- en plantkeuze. In een tweede deel komt het bewaken van de waterkwaliteit in (zwem)vijvers aan bod.

Azalea en Rhododendron

Op donderdag 29 februari focust deze studiedag volledig op het thema veenvervanging. In het eerste, theoretische deel kijken we naar bruikbare grondstoffen in substraten en welke kenmerken belangrijk zijn. We krijgen ook een mooi overzicht van kennis rond hergebruik van turf en blikken vooruit naar wat we mogen verwachten van het nieuwe project Alter-Peat. We verdiepen ons verder in de grondstoffenverklaring en bekijken wat wel en niet kan bij compostering op het bedrijf. Tot slot kijken we wat de verwachtingen zijn rond dit thema bij de landen rondom ons. Daarna volgt een praktisch gedeelte met een aantal workshops rond substraten en veenalternatieven en wordt ook de bloeiproef op dat moment beoordeeld.

Een organisatie van PCS, voor boomkwekerij en azalea en rhododendron is dit in samenwerking met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Details en inschrijven via www.pcsierteelt.be/agenda.

Contact

PCS, Proefcentrum voor Sierteelt

Email

info@pcsierteelt.be

Prijs

Gratis