AVBS, sierteelt- & groenfederatie binnen Boerenbond, bouwt aan een levenskrachtige, duurzame, Vlaamse sierteelt- en groensector. Deze duurzaamheid vertaalt zich op vier terreinen: ecologisch, economisch, sociaal en maatschappelijk. AVBS doet dit via haar werking met de vakgroepen Bloemisterij en Snijbloemisterij, Boomkwekerij en Groenvoorzieners.

We vatten onze missie samen in vijf kerntaken: 

  1. We behartigen de belangen van de sector 
  2. We ondersteunen onze leden via vorming en netwerkactiviteiten 
  3. We stimuleren innovatie in de sierteeltsector 
  4. We creëren maatschappelijk draagvlak voor de sector 
  5. We verlenen kwaliteitsvol advies aan leden