Menu

Missie

Missie

Deskundigheid en breed actieterrein

AVBS heeft samen met Boerenbond een brede dossierkennis in huis en kan rekenen op de medewerking en solidariteit van ieder die van dichtbij met de Vlaamse land- of tuinbouw te maken heeft. Zowel de gemeenschappelijke belangen als de belangen van elk afzonderlijk lid worden door AVBS ter harte genomen. De dagelijkse inzet voor de leden kan herleid worden tot drie grote hoofdstukken, deze zijn:

  • Promotie en afzetbevordering
  • Belangenverdediging
  • Onderzoek en voorlichting, vorming

Om dit te verwezenlijken heeft AVBS, samen met Boerenbond, een dienstverleningsapparaat uitgebouwd waarvan het permanent secretariaat in Sint-Denijs-Westrem het kloppend hart vormt.