Bedrijfsovername en stopzetting - foto Shutterstock

Bedrijfsovername en -stopzetting

1 maart 2023
Bedrijfsovername start als er concreet zicht is op een overnemer, wat in de land- en tuinbouw niet altijd evident is.