Menu

Waarom lid worden (en blijven)?

Waarom lid worden (en blijven)?

AVBS geeft je een antwoord op je vragen

 • Je krijgt gratis informatie van je eigen consulent in samenwerking met de Studiedienst van Boerenbond.
 • Op 32 plaatsen in Vlaanderen zijn er gratis zitdagen. Ook bij jou in de buurt! Een uitgebreide en ervaren ploeg dienstbetoonconsulenten staat ter jouwer beschikking en helpt je verder bij de meest uiteenlopende vragen over de uitbating van je bedrijf.
 • Juridisch advies nodig? Jaarlijks krijg je eenmalig 75 euro korting (excl. btw) bij juridisch advies door Boerenbond geleverd, na doorverwijzing door de dienstbetoonconsulent van Boerenbond.
 • Je krijgt een gratis eerste consulatie van een gespecialiseerd advocatenkantoor, na doorverwijzing door je AVBS-consulent.

AVBS/Boerenbond begeleidt je in moeilijke dossiers

 • We beschikken over een uitgebreid consulentenkorps dat je bij je beslissing kan adviseren.
 • Maximum 50 euro (excl. btw) als je een klantenabonnement hebt op de SBB-dienstverlening:
  • Ofwel 25 euro (excl. btw) korting bij het invullen en het verdedigen van de personenbelastingaangifte.
  • Ofwel 40 euro (excl. btw) korting voor de personenbelastingaangifte én voor de mest- en wateradministratie en verzamelaanvraag.
  • Ofwel 50 euro (excl. btw) korting voor de personenbelastingaangifte, voor mest- en wateradministratie, verzamelaanvraag én voor de VLIF-boekhouding.
 • Een eenmalige korting van 20% (met een max. van 150 euro, excl. btw) bij een bedrijfsovername, een onteigening of in het kader van een expertise.
 • Een eenmalige korting van 40 euro (excl. btw) bij de dienstverlening voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.
 • Hernieuwing omgevingsvergunningen: doe je hiervoor beroep op SBB, dan krijg je als lid van AVBS/Boerenbond (lid in reeks 1 of 2) een korting ter waarde van je lidmaatschapsbijdrage AVBS/Boerenbond.
 • Eenmalige korting van 20% (max. 150 euro, excl. btw) op de SBB-begeleiding bij het schenken van een familiale onderneming.
 • Afzetbevordering en promotie (o.a. via VLAM).
 • Onderzoek, voorlichting en waarschuwingsdienst ziekten en plagen via Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen.
 • Syndicale belangenverdediging (van gemeentelijk tot Europees niveau).
  • Sociale aangelegenheden en tewerkstelling (o.a. Paritair Comité en Sociaal Fonds).
  • Ruimtelijke ordening en vestigingsproblematiek.
  • Opvolging diverse syndicale dossiers (BTW, FAVV, …).

AVBS verstrekt informatie op maat

 • Je ontvangt maandelijks Sierteelt&Groenvoorziening met relevante informatie over de sierteeltsector en sectorspecifieke informatie voor tuinaannemers, groenvoorzieners en boomverzorgers.
 • Je kunt inloggen op het ledengedeelte van de AVBS-website met specifieke berichten op maat van u en uw bedrijf en mogelijkheid tot gratis downloaden van AVBS/Boerenbondpublicaties en formulieren.
 • Je kunt je abonneren op onze digitale nieuwsbrieven.
 • Je ontvangt wekelijks Boer&Tuinder voor de algemene informatie over o.a. dienstbetoon en sectoraangelegenheden.
 • Je ontvangt 20 euro korting op een abonnement op één van de zeven tijdschriften die door de sectorvakgroepen naar voren worden geschoven.
 • Je ontvangt tweemaandelijks het ledenblad Buiten (inclusief extra ledenvoordelen) en zes maal per jaar het plattelandsmagazine Nest.
 • Je ontvangt in de maand juni een overzicht van alle activiteiten rond wandelen en fietsen voor de komende vakantieperiode in Vakantietips.

AVBS/Boerenbond organiseert bijscholing en brengt je in contact met anderen

 • Ons vormingscentrum AgroCampus vzw organiseert jaarlijks meer dan 9000 vormingsuren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Je wisselt ervaringen uit met collega’s. Bedrijfs-, demo en proefveldbezoeken geven je de kans ten velde kennis op te doen.
 • Als lid heb je toegang tot alle vormingsactiviteiten: centraal, provinciaal of door de plaatselijke bedrijfsgilden en studiekringen ingericht.

Nieuwe leden betalen het eerste jaar slechts de helft

 • Wie lid wordt, is meteen lid van de plaatselijke landelijke gilde en van de bedrijfsgilde.
 • Je hebt de mogelijkheid om de echtgen(o)ot(e) en meewerkende zonen of dochters (jonger dan 30 jaar en lid Groene Kring) gratis mee op te nemen op de lidkaart.

Extra voordelen

 • Startende bedrijven kunnen gedurende één jaar gratis intekenen op de bedrijfshulpverzekering van Werkers, het vroegere agro|bedrijfshulp vzw (waarde lidmaatschap 352 euro). Meer informatie via bedrijfshulp@werkers.be of op 016 28 64 64
 • Startende bedrijven ontvangen toto 2000 euro uit het SBB Startersfonds.
 • Boerenbond - en AVBS-leden krijgen via Acerta een scherp tarief voor de loonberekeningen van seizoensarbeiders. Meer info.
 • Via de Boerenbondwebshop kunnen leden bij de firma OTM landbouwnummerplaten, signalisatie- en verlichtingsmateriaal aankopen met een korting van 20%.
 • Je geniet ook 50% korting bij een adviesvraag aan het Innovatiesteunpunt Boerenbond.
 • 50% korting bij het laten uitvoeren van een energiescan door het Innovatiesteunpunt.
 • 20 euro korting bij lidmaatschap LRV als wedstrijdruiter.
 • De Boerenbond- en AVBS-lidmaatschapsbijdrage is fiscaal volledig aftrekbaar.
 • 8% korting op een KBC-patrimoniumpolis Land- en Tuinbouw (brandverzekering, niet voor glastuinbouw).
 • Korting bij het verplicht vijfjaarlijks medisch onderzoek voor houders van een rijbewijs C, D, CE en DE bij de firma Attentia. Met ledenkorting kost een geneeskundig onderzoek met oogtest 84 euro i.p.v. 110 euro zijn en die zonder oogtest 64 euro i.p.v. 80 euro. Meer info hierover en de locaties en contactgegevens om een afspraak te maken
 • Je kan aansluiten bij het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond dat in de plaats van een werkgever tussenkomt wanneer voor een seizoenwerknemer uit de nieuwe lidstaten een aanvullende premie nodig is om in orde te blijven met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen.
 • Een gratis veiligheidsscan van uw bedrijf. Op jouw vraag voert een medewerker van Prevent Agri op basis van een bedrijfsbezoek een analyse uit van de veiligheid op jouw bedrijf. Via een veiligheidsscan wordt je gewezen op die punten die extra aandacht verdienen. De scan is gratis voor leden en kost 150 euro voor niet-leden. Je kan hem aanvragen via www.preventagri.vlaanderen.

Tarieven

 • Bloemisterij en snijbloementeelt in hoofdberoep (reeks 1): 265 euro (incl. plaatselijke kringbijdrage)
 • Bloemisterij en snijbloementeelt in bijberoep (reeks 2): 196 euro (incl. plaatselijke kringbijdrage)
 • Boomkwekerij in hoofdberoep (reeks 1): 255 euro (excl. plaatselijke kringbijdrage)
 • Boomkwekerij in bijberoep (reeks 2): 186 euro (excl. plaatselijke kringbijdrage)
 • Tuinaanleg en groenverzorging (reeks 1): 295 euro (incl. plaatselijke kringbijdrage)