Menu

Personalia

Personalia

Overlijden

  • Op 28 juli ll. overleed op 82-jarige leeftijd mevrouw Anna Rijckaert, echtgenote van de heer Roger Schauvliege. Anna is de moeder van Koen en Marian Schauvliege-Steyaert, leden van de bloemistenkring Evergem.
     
  • Begin juli ll. overleed de h. Roger Goossens. De jongere generatie zal Roger wellicht vooral kennen als vader van onze huidige AVBS-voorzitter Filip, maar wie in de jaren '70,  '80 en '90 actief was binnen de besturen van AVBS, zal zich Roger ongetwijfeld ook herinneren als zeer actief en gedreven bestuurder binnen heel wat vertakkingen van de sierteeltsector. In 1970 zette hij zijn eerste stappen in het organisatieleven van het Verbond van Bloemisten als bestuurslid van de bloemistengilde De Pinte. Vanaf 1983 ging het snel voor Roger. In dat jaar werd hij verkozen tot lid van het Beperkt Bestuur van het Verbond van Bloemisten en al in 1985 zetelde hij in het Presidium AVBS. Aangezien Roger een heel groot inzicht had in de problemen van de sierteeltsector in het algemeen en deze van de bloemisterij in het bijzonder, was het dan ook geen verrassing dat hij in datzelfde jaar werd verkozen tot algemeen voorzitter van AVBS. Naast dit voorzitterschap werd Roger ook nog aangesteld als voorzitter van de Centrale Vakgroep Tuinbouw binnen Boerenbond; was hij lid van COPA en lid van het Raadgevend Comité Bloemen en Planten van de EU en lid van de NDALTP (huidige VLAM). Als lid van de Provinciale Landbouwkamer en van het Arrondissementsverbond Gent slaagde Roger erin de regionale problemen binnen de land- en tuinbouw op de agenda te plaatsen en actief mee op zoek te gaan naar oplossingen. Verder was hij ook lid van de raad van beheer van de proeftuin bloemisterij en lid van de raad van beheer van de toenmalige BVO.

    Roger was een man met een nuchtere kijk op de zaken. Op de hem zo eigen manier en steeds met een glimlach drong hij tijdens de besprekingen en discussies steeds door tot de kern van de zaak. Hij legde daarbij steeds de nodige diplomatie aan de dag. Hij was ook een uitstekend pr-man voor AVBS en BB. De taken en functies die hij opnam, heeft hij steeds met heel veel toewijding ter harte genomen.

AVBS biedt aan de familieleden van de dierbare overledenen zijn blijken van oprecht medeleven aan.