Bijkomende steunmaatregelen energie

24 oktober 2022

Vorige vrijdag keurde het federale kernkabinet een pakket van bijkomende steunmaatregelen goed om de impact van de energiecrisis te verlichten. Naast maatregelen die de elektriciteitsfactuur van gezinnen moeten doen dalen, werden ook enkele maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen vormgegeven. De overheid ging bij het vaststellen van deze maatregelen in op verschillende vragen van Boerenbond.  

Geen bijzondere accijnzen op gas en elektriciteit  

Om de energiefactuur van bedrijven rechtstreeks te verlichten, besliste de regering om de bijzondere accijnzen voor gas gedurende twee maanden op 0 te zetten en dit voor een verbruik tot 50.000 Mwh (eerste twee schijven). In onze sector is dit relevant voor niet-WKK-bedrijven aangezien deze nog niet van een vrijstelling genoten. Ook voor elektriciteit worden de bijzondere accijnzen gedurende twee maanden op het minimum gezet en dit voor de schijven tot 1000 MWh (eerste drie schijven). Dit was één van de vragen die Boerenbond en AVBS stelden.    

Energiemaatregelen voor werkgevers & zelfstandigen  

De prijzen voor elektriciteit en gas zijn sterk gestegen. Naast de steunmaatregelen om de energiefactuur betaalbaar te houden, nam de regering ook een aantal beslissingen die gelden voor werkgevers en zelfstandigen. Enerzijds is er een nieuwe vorm voor tijdelijke werkloosheid beslist vanaf 1 oktober. Bijkomend besliste de federale regering ook om uitstel van betaling toe te staan van sociale zekerheidsbijdragen als werkgever.  

Tijdelijke werkloosheid energie vanaf 1 oktober

Een aantal bedrijven overwegen om hun productie te verminderen of stil te leggen door de hoge energiekost. Leg je de productie stil, dan is er geen of minder werk in de onderneming. In dit geval zou tijdelijke werkloosheid nuttig kunnen zijn, maar deze situatie moet passen binnen een van de vormen van tijdelijke werkloosheid. Op vrijdag 16 september besliste de regering dat er vanaf 1 oktober, en dit minstens tot 31 december, een nieuwe vorm van tijdelijke werkloosheid komt. Het gaat om een variant van de klassieke economische werkloosheid. Heb je als werkgever een energiekost die minstens 3 procent van je productiekost bedraagt of is je energiefactuur verdubbeld in 2022 ten opzichte van 2021, dan kom je in aanmerking voor de “tijdelijke werkloosheid energie”. Je zal, zowel voor je arbeiders als voor je bedienden, voorafgaand aan de RVA moeten melden dat je je beroept op dit systeem via een nieuwe versie van het C 106 A formulier. Een voorafgaande mededeling via de portaalsite van de sociale zekerheid, minstens 3 kalenderdagen voor de eerste dag van tijdelijke werkloosheid, zal ook nodig zijn. Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid energie zal je medewerker een uitkering aan 70 procent van het geplafonneerd gemiddeld brutoloon krijgen, verhoogd met een supplement van 6,10 euro per dag. Wie dat supplement zal betalen, moeten wij nog bespreken in het Paritair Comité. Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid blijft de uitkering op 65 procent (sinds 1 juli 2022).   

Sociale bijdragen werkgever én zelfstandige

De federale regering besliste ook om uitstel van betaling toe te staan van sociale zekerheidsbijdragen als werkgever. Dit uitstel zal gelden voor de verschuldigde sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2022 alsook voor het debetbericht jaarlijkse vakantie en de sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2023. Het uitstel zal de vorm aannemen van een afbetalingsplan waarbij men de verschuldigde bijdragen kan betalen in 1/12e of zelfs 1/24e. Voor zelfstandigen komt er ook een langere betalingstermijn voor de sociale bijdragen en een nieuw overbruggingsrecht energie.  

Uitstel betaling fiscaliteit  

Ook op fiscaal vlak komt er uitstel van betaling. Tevens worden afbetalingsplannen voor fiscale schulden mogelijk. Tijdens de coronacrisis gold er een automatisch betalingsuitstel van twee maanden voor o.m. de bedrijfsvoorheffing. Dit wordt mogelijks hernomen.  

Wij wachten op meer concrete details inzake al deze maatregelen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, komen wij hierop terug.