Menu

Terug naar Actualiteit >Bloemen uit Kenia zijn niét milieuvriendelijker

Alle regio's

Rozen uit Kenia zijn niet milieuvriendelijker dan Vlaamse rozen omdat ze in een warmer klimaat geteeld worden, in tegenstelling tot wat in de media beweerd werd. Al zeker wat het energieverbruik en de bijhorende CO2-uitstoot betreft doen rozen van bij ons het beter. AVBS deed de oefening.

 

Een paar dagen voor Moederdag, een bloemenfeestdag bij uitstek, kwam Milieu Centraal uit Nederland met een schatting over de klimaatimpact van snijbloemen. In Vlaanderen werd dit bericht vrij kritiekloos overgenomen door Het Nieuwsblad en De Morgen, terwijl wetenschappelijk onderbouwd cijfermateriaal ontbrak.

Vlaamse snijbloemen klimaatvriendelijker dan geïmporteerde

AVBS deed de oefening wat de reële impact is op het klimaat van Vlaams geproduceerde rozen ten opzichte van geïmporteerde rozen. We spreken ons, net zoals de Nederlandse milieuorganisatie, enkel uit over het energievraagstuk en de daarbij horende CO2-uitstoot. Het gewicht van een gemiddelde geïmporteerde roos uit Kenia bedraagt gemiddeld 25 gram. Een gemiddelde Vlaamse roos daarentegen weegt 40 gram. Rozen in Kenia produceren en laten vliegen naar België vraagt 11,85 kg CO2/kg rozen. Vlaamse rozen vragen 6,17 kg CO2/kg rozen. Als we beide type rozen vergelijken, zijn het niet de rozen uit Kenia, maar de rozen uit Vlaanderen die een duidelijk lagere CO2-uitstoot hebben. We zijn er hier zelfs van uitgegaan dat rozen uit Kenia geen extra verwarming krijgen, wat zeer twijfelachtig is.

 

Productie Kenia inclusief transport naar BE

Vlaamse geteelde rozen

Kg CO2-uitstoot/roos

0,3

0,25

Kg CO2-uitstoot/kg rozen

11,9

6,17

Kg CO2-uitstoot per boeket rozen (10 stuks)

3

2,5

 

Niet zomaar beter

De goede score van de Vlaamse rozenteelt hoeft niet te verbazen. De Vlaamse rozensector en sierteeltsector in het algemeen is al een paar decennia bezig met duurzaamheid. Klimaatimpact maakt hier inherent deel van uit. Verwarmingstechnieken zijn geëvolueerd van zware aardolie naar gas, vaak in combinatie met een WKK. Serres zijn uitgerust met schermdoeken, waardoor er ook veel minder energie nodig is. Teelten die extra verlichting vragen, zijn overgeschakeld op veel zuinigere LED-lampen.

Nog maar een deel van het verhaal

Maar milieuvriendelijkheid omvat nog veel meer dan enkel de CO2-uitstoot. Water wordt op bijna alle Vlaamse sierteeltbedrijven terug opgevangen, gefilterd en hergebruikt. Geïntegreerde gewasbescherming, waarbij pas wordt ingegrepen als het nodig is, heeft zijn volledige ingang in de sector bereikt. Biologische bestrijding is in opmars en dringt op die manier de hoeveelheden chemische gewasbescherming nog verder terug. En de biologische sierteeltproductie is ook in Vlaanderen in stijgende lijn.

Om dit aan te tonen werken heel veel bedrijven met labels en certificaten die deze duurzaamheid garanderen. Vegaplan, MPS, Benefits for Nature, fairtrade, GlobalGAP en GRASP zijn maar enkele van de courante labels die duurzaamheid monitoren in onze sector. Helaas zijn al deze inspanningen niet opgenomen door de Vlaamse kranten, die meer uit waren op het brengen van een andere boodschap. Hoe zit het hiermee in Kenia? Milieu Centraal koos ervoor deze thema’s in zijn geheel buiten beschouwing te laten omdat hier nog onvoldoende informatie over bekend is.

De Hollandse bloemenkalender

Milieu Centraal raadt in haar conclusies zowel het kopen van bloemen uit verwarmde serres van hier als het kopen van bloemen uit Kenia af. De redenering is dat sommige snijbloemen ook in open lucht groeien en op die manier veel beter voor het klimaat zijn. Kanttekening hierbij is dat veel feestdagen waarbij bloemen geschonken worden (Kerst, Nieuwjaar, Valentijn, Hemelvaart, Communie...) buiten het natuurlijke groeiseizoen vallen.

 

'AVBS is ervan overtuigd dat iedere sierteler bezig is met het klimaat, maar dat iedere sierteler ook werkt in een economische context.'

 

Onderzoek naar klimaatvriendelijke sierteelt

AVBS is ervan overtuigd dat iedere sierteler bezig is met het klimaat, maar dat iedere sierteler ook werkt in een economische context. Naast technisch onderzoek over de vele voordelen van bloemen en planten in onze leefomgeving, zoals in het project Green Air, zal er ook onderzoek moeten gebeuren naar het objectief in kaart brengen van onze koolstofvoetafdruk. AVBS nam hiervoor al contact op met het PCS en het ILVO, om de sector te helpen dit in kaart te brengen. Na verloop van tijd zullen we ook positieve evoluties kunnen laten zien, die aantonen dat onze sector sterk met klimaat en duurzaamheid bezig is. Bovendien zal dit kunnen gebeuren via onderbouwde wetenschappelijke tools en instrumenten. We zullen hierbij verder gaan dan enkel het energievraagstuk, maar ook alle andere aspecten zoals water, meststoffen en gewasbescherming hierin opnemen.