Bacterievuur

Bufferzones bacterievuur 2023 gepubliceerd

13 april 2023
Net zoals de vorige jaren werd eind maart de nieuwe kaart met de bufferzones voor bacterievuur gepubliceerd.