Bufferzones bacterievuur aanmelden voor eind januari

15 december 2022

Telers die waardplanten van bacterievuur kweken en deze willen verzenden naar specifieke beschermde gebieden, moeten jaarlijks de percelen aangeven waarop waardplanten staan. Als er percelen wijzigen ten opzichte van vorig jaar, moet je dit voor eind januari 2023 doorgeven aan het FAVV. AVBS roept op om ook actief na te gaan of het behoud van een bufferzone gewenst is. 

Help de controles werkbaar houden 

Jaarlijks worden de grenzen van de bufferzones voor bacterievuur herbekeken, aangepast waar nodig en gevalideerd in een ministerieel besluit. Hierbij is het van belang dat de gebieden zo efficiënt mogelijk afgebakend worden. Dit maakt het onderhoud en de controles van de bufferzones efficiënter en werkbaarder. Daarom is het zeer belangrijk om goed te overwegen of je voor een specifiek perceel een aanvraag wil indienen, en of het voor percelen die momenteel in een bufferzone liggen nog steeds gewenst is.  

Export naar beschermde gebieden mogelijk houden 

Jaarlijks worden percelen met waardplanten van bacterievuur opgevraagd voor het bepalen van de bufferzones. Op deze manier kunnen telers voldoen aan de specifieke eisen om de afwezigheid van deze ziekte te garanderen en export naar ‘Beschermde gebieden voor bacterievuur’ mogelijk te houden. Enkel planten die binnen de bufferzone geteeld zijn, kunnen een ZP-plantenpaspoort verkrijgen voor uitvoer naar beschermde gebieden. De huidige beschermde gebieden zijn: Estland, delen van Spanje, Corsica, Ierland, delen van Italië, Letland, Litouwen (deels), Slovenië (deels), Slowakije (deels) en Finland. Ook het VK vraagt strenge eisen voor bacterievuur.  

FAVV draagt de kosten 

Dankzij een herenakkoord tussen FAVV en de sector neemt het FAVV de kosten voor het onderhoud van de bufferzones op zich. Daardoor bespaart iedere teler gemiddeld 245 euro per hectare ZP-perceel. AVBS vraagt dat telers weldoordachte beslissingen nemen - in het belang van alle andere telers die in de zones percelen hebben - om zo de overeenkomst met FAVV te kunnen behouden. 

Aanvragen voor wijzigingen moeten ten laatste op 20 januari 2023 worden doorgegeven aan AVBS-secretaris Miet Poppe (miet.poppe@avbs.be). 

Bekijk hier het kaartje met de huidige bufferzones bacterievuur