Deadline verzamelaanvraag nadert

13 april 2023
Iedere aangifteplichte landbouwer moet zijn landbouwareaal dat hij in 2023 zal gebruiken aangeven. Het gaat dan over al