Eerste focus-boekhouding in de sierteelt

12 oktober 2023
Kennis over de kostprijs en winstmarges van teelten is in de sierteelt essentieel om beslissingen te kunnen nemen.