Efficiënt gebruik van E-loketten, een korte bevraging.

20 maart 2024
Bevraging gebruik overheidsloketten

De Vlaamse Regering en de landbouworganisaties sloten midden februari 2024 een 'landbouwakkoord'. Daarin werden heel wat bezorgdheden en mogelijke acties genoteerd. De Vlaamse Regering engageerde zich om een deel van de maatregelen  al op korte termijn uit te voeren of op te starten; andere maatregelen zijn eerder op lange termijn.

Hiervoor werden binnen de Vlaams overheid verschillende werkgroepen samengesteld Een daarvan werkt rond volgende afspraak:

'De Vlaamse Regering onderzoekt de mogelijkheid om een uniek loket voor landbouwers te creëren voor het ingeven van administratieve gegevens aan verschillende (Vlaamse en federale) overheidsinstanties, vanuit het 'only-once'-principe.'

De werkgroep focust zich hierbij op het contact met de overheid en de overheidsloketten, zoals o.a. het E-loket Agentschap Landbouw & Zeevisserij, het mestbankloket, het E-loket voor ondernemers, het aangifteloket water, het omgevingsloket, Minfin (BTW-listing),....

Het Agentschap wil graag van de land- en tuinbouwers die de systemen gebruiken, horen wat ze in zo'n loket belangrijk vinden en wat ze willen en nodig hebben. Voorbeelden daarbij zijn: een overzicht van de lopende en afgesloten dossiers, eventueel uitbetaalde steun, informatie over regelingen,....

Via onderstaande link kan je de vragenlijst invullen. Het is een heel beperkte lijst (max. 8 vragen). Antwoorden kan dus snel en anoniem. De antwoorden worden enkel gebruikt voor de analyse binnen deze opdracht en door het agentschap niet langer bewaard dan nodig voor de verwerking.

Je kan de bevraging nog invullen tot en met 29 maart.