Enquête EC over administratieve vereenvoudiging

27 maart 2024

De Europese Commissie houdt een enquête over administratieve vereenvoudiging. Land- en tuinbouwers kunnen deze bevraging nog invullen tot 8 april. De bevraging is zeer specifiek gericht op de moeilijkheden die de land- en tuinbouwer ondervindt.

De Commissie lanceerde afgelopen week een enquête om rechtstreeks de bezorgdheden van de landbouwers in de EU te verzamelen, in navolging van de protesten en vele vragen van landbouworganisaties en boeren. Het is een kans om als land- of tuinbouwer en sector rechtstreekse feedback over de administratieve moeilijkheden op het bedrijf door te geven. De enquête is online en in het Nederlands in te vullen. Het duurt een 20-tal minuten om deze in te vullen.

In de bevraging worden korte vragen gesteld zoals: 'Hoeveel tijd wordt er elk jaar besteed aan administratieve taken in verband met het aanvragen van steun en rapportageverplichtingen? Maak je gebruik van mobiele apparaten om foto's met een geotag mee te sturen? Hoe beoordeel je de complexiteit van de verschillende procedures en regels die van toepassing zijn op land- en tuinbouwbedrijven?  De enquête zal op die manier helpen bij het identificeren van de bronnen van administratieve lasten en complexiteit die voortvloeien uit de GLB-regels en andere regels voor voedsel en landbouw, zowel met betrekking tot de toepassing ervan op nationaal niveau als met betrekking tot de registratie- en rapportageverplichtingen die eraan verbonden zijn.

 

De voorlopige resultaten zullen al in april worden gepresenteerd. Tegelijkertijd zullen interviews met landbouworganisaties worden georganiseerd om het beeld te vervolledigen.
 
Ook Boerenbond zal de bevraging invullen en blijft verder werken aan minder regeldruk en administratieve vereenvoudiging. Heb je nog concrete voorstellen? Vul deze dan in op onze eigen bevraging, die loopt sinds eind februari.

 

Je kan de bevraging hier invullen. Vergeet niet bovenaan de taal te wijzigen naar Nederlands indien nodig. Ben je bereid om later ook mondeling geïnterviewd te worden? Vink dit dan zeker aan.