De jaarlijkse algemene vergadering van de Europese bosboomtelers die zijn aangesloten bij EFNA (European Forestry Nursery Association) vond dit jaar van 2 tot 4 juni plaats in de historische stad Sopron in Hongarije.

Het lidmaatschap van EFNA was voorheen beperkt tot elke professionele beroepsvereniging van bosboomkwekerijen van een Europees land. Naar aanleiding van de brexit werd beslist dat ook Europese landen kunnen aansluiten die geen deel uitmaken van de EU-27. Elke dergelijke organisatie in een Europees land kan nu dus een aanvraag indienen om lid te worden.
De rol van EFNA is het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de particuliere bosboomkwekerijsector over alle aangelegenheden, inclusief EU-wetgeving. EFNA is actief betrokken bij overleg dat vanuit de Europese Commissie naar boven komt, zoals wijzigingen in de wetgeving over het op de markt brengen van bosbouwmateriaal (FRM, forest reproductive material) en de nieuwe plantgezondheidsverordening.

Tijdens de jaarlijkse vergaderingen komen ook heel wat algemene zaken aan bod inzake bosboomkwekerij, zoals de actuele situatie in de sector.

EFNA meeting Hongarije - foto Jan Vancayzeele
De groep bekeek de impact van de voorbije droge jaren op de ontwikkeling van dit eikenbos.
Nieuwe leden

In Hongarije namen heel wat Europese landen deel, zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije. Ook de Belgische bosboomkwekerijsector was vertegenwoordigd via de ‘Bosboomtelers Vlaanderen’ door voorzitter Charlotte Allaert en ondervoorzitter Bart Van Hulle. Er zijn dit jaar twee nieuwe leden aangesloten bij EFNA: Portugal en Noorwegen. Voor verdere uitbreiding zijn er vergevorderde contacten met Finland, IJsland en Zwitserland. Tijdens de vergadering werd beslist om ook extra landen uit Oost-Europa aan te trekken, zoals Polen, Slovakije, Roemenië en de Baltische staten.

Bij de start van de vergadering werd een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van Marc Van Hulle. Marc was medeoprichter en jarenlang voorzitter van EFNA. Hij werd geprezen voor zijn voorzittersstijl en de zorg voor een goede collegiale werking binnen de vereniging.

EFNA meeting 2023 - foto Jan Vancayzeele - Hongarije
Het Hongaarse Sopron staat bekend om zijn bezienswaardige barokke stadscentrum.

 

Nieuwe website

De nieuwe website van EFNA is momenteel in opbouw en werd tijdens de vergadering voorgesteld aan de deelnemers. Het doel van deze website is om via het ledengedeelte de aangesloten landen te informeren over de stand van zaken inzake Europese dossiers die permanent worden opgevolgd door secretaris Bent Leonhard.

De website wordt ook het uithangbord naar potentiële leden toe. Voorzitter Torben Leisgaard en secretaris Bent Leonhard lichtten de stand van zaken toe van heel wat Europese dossiers waar EFNA als vertegenwoordiger van de Europese bosboomtelers door de Europese Commissie
wordt erkend. Zo kwamen Plant Health (plantengezondheid), FRM, IAS (invasive alien species), het EU Horizon-project OptForests, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en het Nordic Genetic Resource Center NordGen uitgebreid aan bod tijdens de jaarlijkse meeting.

Tot slot werden er gastpresentaties gegeven over de impact van het veranderend klimaat op het bosbestand in Europa en de mogelijke gevolgen hiervan op de bosboomkwekerij. De tweede presentatie toonde het gevaar aan van de snel oprukkende oak lace bug (Corythucha arcuata) in Oost-Europa en de impact hiervan op het bosbestand en de productie van eikels in de zaadboomgaarden.

De 67ste EFNA-meeting zal plaatsvinden op 1 juni 2024 in Denemarken, het land van voorzitter Torben Leisgaard.

EFNA meeting 2023 - foto Jan Vancayzeele - Hongarije