Menu

Extra inspecties nodig voor export sierteeltplanten naar EAEU

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Telers die wensen te exporteren naar landen van de Euraziatische economische unie (EAEU), zijn reeds langer vertrouwd met de inspecties om de afwezigheid van thrips Frankliniella occidentalis te garanderen. Recent is nu ook de garantie tot afwezigheid van het Tomato spotted wilt virus (TSWV) vereist. Daartoe zijn extra staalnamen en analyses nodig. 

 

 

De Euraziatische economische unie (EAEU) eist al langer een monitoringssysteem om de afwezigheid van Frankliniella occidentalis, te garanderen. Tot de EAEU horen volgende landen: Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Rusland. Frankliniella occidentalis is een thrips die een mogelijke vector is voor de verspreiding van Tomato spotted wilt virus (TSWV). De kans op het voorkomen van F. occidentalis is groter onder bescherming dan in open lucht. 

Recent werd medegedeeld dat niet enkel de afwezigheid van de thrips in de zending voldoende is maar dat ook de effectieve afwezigheid van Tomato spotted wilt virus (TSWV) moet kunnen aangetoond worden. Voor bepaalde planten wordt zelf geëist dat TSWV afwezig is op het perceel. Om dat te kunnen garanderen is een visuele inspectie tijdens het groeiseizoen of klaarmaken van de zending  onvoldoende maar is een monstername en analyse nodig om de afwezigheid te garanderen. 

Extra analyse inplannen voor verzending 

Telers die een export plannen naar een EAEU-lidstaat, dienen er dus rekening mee te houden dat er bij verzending en bij controle van het FAVV, stalen genomen moeten worden voor analyse op aanwezigheid van TSWV. 

De staalname dient als volgt te gebeuren: één staal, bestaande uit max 25 blaadjes voor alle planten van dezelfde productiesite en dit voor maximaal 200 planten. Twee stalen zijn nodig per 201 tot 5000 planten en drie stalen voor een lot van meer dan 5000 planten en dit voor elke zending. Van planten in rust (zonder bladeren) worden 25 groene twijgjes genomen (in plaats van blaadjes). Voor de analyse van bloembollen moeten volledige bloembollen bemonsterd worden. 

Een klein aantal plantensoorten zijn uitgezonderd  gezien de controle op de  aanwezigheid van de twee organismen reeds afgedekt worden via de RNQP-eisen. Raadpleeg voor meer details de omzendbrief van FAVV of uw lokale controle-eenheid van FAVV.

AVBS kon nog bijsturen 

Oorspronkelijk werd een staalname voor analyse op TSWV enkel toegelaten op niveau van de zending en dit voor bijna alle sierplanten in pot. AVBS vroeg om diverse redenen of een inspectie en labo-analyse ook op niveau van het perceel of bedrijf kan en dit tijdens het groeiseizoen in plaats van per zending. AVBS stond hiervoor in nauw contact met een aantal leden enerzijds en het FAVV anderzijds. Uiteindelijk kon er een lichte versoepeling komen waarbij één analyse voor meerdere zendingen kan gelden en dit tot en met 5 dagen vanaf de datum van het analyserapport (en maximaal 10 dagen na de datum van de monstername). Dit laat telers toe de monstername, analyse en klaarmaken van de zendingen iets flexibeler te kunnen inplannen. Ook de mogelijkheid om twijgjes te bemonsteren voor planten die tijdens het handelsseizoen niet in blad staan, was een vraag van AVBS. 

De volledige omzendbrief me alle aangepast modaliteiten.

 

Download de omzendbrief

20221007_IBPHYEEU01_oktober2022.pdf