Menu

Flitscontroles in de groene sectoren

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De SIOD (de overkoepelende inspectiedienst in België) heeft ook in 2022 flits-
controles aangekondigd in de groensectoren. De inspecteurs zullen net zoals vorig jaar ook nu weer een hele maand actief controles blijven uitvoeren. Dit jaar vinden deze plaats in de maand september.

 

 

 

Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving hebben vooral een informatief en preventief karakter. De bedoeling is dat  de inspectie coacht en begeleidt, om lichte inbreuken zo snel mogelijk recht te zetten. Dit belet de inspectiediensten niet om bij ernstige inbreuken wel in te grijpen en indien nodig sancties op te leggen. Daarnaast zullen ook de gewone, onaangekondigde controles uiteraard blijven
plaatsvinden.


Bereid je voor

Tijdens zo’n flitscontrole krijgt de onderneming verschillende inspecties tegelijk over de vloer zoals  arbeidsinspectie, RSZ, RVA, RIZIV en RSVZ. In het kader van het plan voor eerlijke concurrentie heeft de SIOD op haar website een checklist op maat van de sector voorzien. Deze checklist bevat een overzicht van documenten welke opgevraagd kunnen worden en mogelijke vragen die de inspecteurs kunnen stellen. Je kan deze checklist ook opvragen bij je consulent. Er zal onder meer gecontroleerd worden of je in orde bent met de arbeidsovereenkomsten en regelgeving voor je deeltijdse werknemers, je arbeidsreglement, het respecteren
van de arbeids- en rusttijden en de  sectorale loon – en arbeidsvoorwaarden, de aanmelding van je personeel
bij Dimona en het gebruik van de plukkaart voor seizoenarbeiders. Men zal ook controleren op een correcte
inschrijving bij de verschillende verplichte instanties (KBO, RSZ, Sociaal verzekeringsfonds, arbeidsongevallenverzekering)) en of de op jouw bedrijf aanwezige personen wel mogen werken op dat moment.
Vermits deze acties op voorhand worden aangekondigd, heb je als onderneming nog de tijd om na te gaan of je met alles in orde bent. 

Weet je niet zeker of je volledig in orde bent en wil je voorbereid zijn op een eventuele controle? Laat dan een voorafgaande audit uitvoeren van de belangrijkste punten die door de inspectiediensten worden gecontroleerd. 
Neem ook hiervoor contact op met je AVBS-consulent.