Hebben seizoenwerknemers recht op feestdagen dit voorjaar?

13 april 2023
Voor seizoenpersoneel is de toepassing van de regelgeving inzake de feestdagen iets complexer.