Boomkwekerijproducten - foto AVBS

Infoavond 'Afzet van boomkwekerijproducten'

10 november 2023

De boomtelersfederatie Noord-België organiseert op woensdag 13 december om 20.00 u. in het Boerenbondkantoor van Geel, Maal 1, een infoavond over de afzet van boomkwekerijproducten.

Programma
  • 20.00 - 21.00 u.: uiteenzetting door Hartwig Moyaert, de nieuwe projectcoördinator Sierteelt VLAM. Hij komt de werking van VLAM voorstellen. VLAM organiseert voor de sierteeltsector campagnes in Vlaanderen om het verbruik van bloemen en planten te stimuleren. VLAM promoot ook de diensten van de professionele Vlaamse tuinaannemer en ondersteunt Vlaamse bedrijven die bloemen en planten exporteren, met communicatie naar mogelijke handelspartners en vakpers. De klemtoon zal liggen op die acties die VLAM doet voor de sierteeltsector, wat VLAM voor de sector kan betekenen en hoe wordt ingezet op export.
  • 21.00 - 21.45 u.: uiteenzetting door VARb-directeur Linda Hoogendoorn-Veelenturf over wat Stichting Greenform precies doet en hoe het handelsplatform werkt.

 

Tijdens beide uiteenzettingen is er ruime tijd voor interactie. Vragen kunnen vooraf doorgegeven worden aan Marjan Denie, secretaris Noord-België, marjan.denie@hoebenschot.be.