Foto shutterstock - verkoopsvoorwaarden

Infosessies verkoopsvoorwaarden in de sierteeltsector

31 augustus 2023

Twee infosessies in het kader van het 'Lerend netwerk Siertelers en Keten sterk²'

  • Dinsdag 26 september 2023 om 19.30 u. : regio Oost (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant) - Provinciaal kantoor Boerenbond Antwerpen, Maal 1, Geel
  • Donderdag 9 november 2023 om 19.30 u.: regio West (Oost- & West-Vlaanderen): - AVBS-kantoor,Kortrijksesteenweg 1144J, Sint-Denijs-Westrem

 

De opbouw van een professionele klantenrelatie start met wederzijds vertrouwen tussen teler en afnemer. Naast het vertrouwen zijn ook sluitende afspraken belangrijk. Die kunnen contractueel verankerd worden in de verkoopsvoorwaarden. Het doordacht opstellen van verkoops-voorwaarden is cruciaal.

Naast de algemene principes gaan we tijdens deze avond dieper in op de specifieke aandachtspunten die gelden voor de sierteeltsector. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd hoe deze in onze sector toegepast kunnen worden.

Aan het einde van de avond heb je een globaal beeld hoe verkoopsvoorwaarden er voor uw bedrijf kunnen uitzien.

Voor de sessie regio Oost: graag inschrijven ten laatste op 19 september via
anja.de.middeleir@avbs.be.
Voor de sessie regio West: graag inschrijven ten laatste op 2 november via  anja.de.middeleir@avbs.be.