Je kan nog gratis KRATOS-adviesmodules aanvragen tot 20 december

15 september 2022

Via het adviessysteem KRATOS kunnen land- en tuinbouwers gratis advies aanvragen over 12 verschillende adviesmodules. Sinds de start in 2016 hebben al meer dan 2100 landbouwers in totaal 5150 adviezen aangevraagd. Hoewel het huidige adviessysteem afloopt op het einde van dit jaar, kunnen landbouwers nog tot 20 december 2022 adviesaanvragen indienen. Dit kan via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Wateraudit of energiescan

Het gratis adviessysteem werd in 2016 gelanceerd als onderdeel van het derde Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Het Departement Landbouw en Visserij heeft via een overheidsopdracht een aantal adviesdiensten geselecteerd die instaan voor de advisering van landbouwers.

Binnen de thema’s water en energie, die momenteel heel actueel zijn, kan je een wateraudit en een energiescan laten uitvoeren om je verbruik in kaart te brengen en te ontdekken hoe je water en energie kan besparen. Maar er zijn ook nog andere adviezen mogelijk. Voor de economische aspecten van je bedrijfsvoering kan je een ondernemingsplan en een bedrijfseconomische boekhouding laten opmaken. Jonge landbouwbedrijven worden bevoordeeld en krijgen extra adviesmogelijkheden voor deze economische thema’s. Daarnaast zijn er ook modules waarin advies gevraagd kan worden over bodem, arbeidsveiligheid en biodiversiteit. Bedrijven die aan thuisverwerking doen krijgen de mogelijkheid om advies aan te vragen over de technische aspecten van thuisverwerking. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe recepten, verbeteren van productieprocessen, het bepalen van de houdbaarheid van producten en het valoriseren van nevenstromen die ontstaan bij de productie van hoeveproducten.

Hoe aanvragen?

Via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij kan je nog tot 20 december 2022 adviesaanvragen indienen voor één of meerdere adviesmodules. De kosten van het advies worden gefinancierd door de Europese Unie en door de Vlaamse overheid.

Klik hier voor Informatie over alle gratis KRATOS-adviesmodules.

Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van elke module, vind je hier.