We blikken even terug op een aantal succesvolle campagnes die we gelanceerd hebben om jongeren warm te maken voor het boomkwekerijvak. We hopen dat we door hen enthousiast te maken ook in de toekomst over voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel te kunnen beschikken.

Campagne Young, Wild & Tree

Belbex, de vereniging van boomkwekerijexporteurs, startte begin maart 2022 samen met AVBS de Instagramcampagne Young, Wild & Tree (YW&T) op om meer jongeren aan te trekken in de
boomkwekerijsector. Er zijn voor hen heel wat mogelijkheden om aan de slag te gaan in de sector als medewerker, teelt- of productieleider, bediende …
Het is hard nodig om meer aandacht te besteden aan deze jonge doelgroep. Een belangrijk argument is dat onze sector een steeds belangrijkere rol inneemt in de maatschappij. Het vergroenen van steden en het laten groeien van bomen wordt in de huidige klimaatsituatie steeds belangrijker. Hiervoor hebben we jonge mensen nodig, die hun kennis competent willen inzetten in onze sector.
Voor deze campagne wordt er sinds enkele jaren samengewerkt met de Artevelde Hogeschool Gent, waar een team van studenten een studieproject ontwikkelde om jongeren via de sociale
media op een uitnodigende manier kennis te laten maken met het werk op een boomkwekerij. Via de Instagramaccount van YW&T wordt de boomkwekerijsector aan de hand van teasers
en korte filmpjes gepromoot bij de jongeren.
Jongeren die actief zijn bij de Belbexleden komen hierbij aan bod en spelen op deze manier ambassadeur voor de sector.

 

De studenten van Artevelde Hogeschool maakten zelf filmpjes bij Belbexleden om de boomkwekerijsector te promoten bij jongeren.

 
Belbexwinactie land- en tuinbouwscholen

Dit jaar werd er voor het eerst in het kader van de campagne YW&T een actie georganiseerd voor alle land- en tuinbouwscholen in Vlaanderen. Daarbij kon een klas haar favoriete tuinontwerp posten op de Instagrampagina van YW&T. De opdracht was om een tuintje (10 à 20 m²) te ontwerpen dat de school dan later kan verwezenlijken met het gewonnen prijzengeld. Door
dit massaal te delen, konden de leerlingen zelf een plantencheque van 1200 euro winnen, waarmee ze bomen en planten kunnen aankopen bij de Belbexleden. Daarmee kunnen ze dan
hun tuinproject realiseren. Uiteindelijk kwam KOSH Herentals als winnaar uit de bus. De leerlingen van 6 Tuinbouw en Groenvoorziening (6TG) maakten een ontwerp voor de voortuinstrook van het schoolgebouw, waarbij de verbondenheid en het wederzijdse respect tussen de leerlingen gesymboliseerd worden door middel van de klimaatvriendelijke beplanting
met inheemse planten. De leerlingen van 6TG mochten hun prijs van 1200 euro, geschonken door Belbex@youngwildtree, in ontvangst nemen. Campus ELT aan de Collegestraat zal er binnenkort helemaal anders uitzien. Mede door deze succesrijke actie dit voorjaar kende de instagrampagina YW&T een bereik van bijna 7000 bezoekers.

Belbexwinactie Land- en tuinbouw - foto Jan Vancayzeele
De leerlingen van  KOSH Herentals waren dik tevreden met de bekroning van hun ontwerp en uiteraard ook met de plantencheque waarmee ze hun ontwerp kunnen realiseren.
ENA-werkgroep

Ook via de European Nursery stock Association (ENA) worden belangrijke inspanningen  geleverd, waarbij de EU-werkgroep Make the nursery more attractive for young people wordt gecoördineerd door AVBS. Er is ook internationale samenwerking met de Nederlandse Stichting
Boomfeestdag via het EU-Erasmusplus-project en de Landelijke Jongerendag Boomkwekerij in Nederland, waar we respectievelijk kinderen en jongeren laten kennismaken met de boomkwekerijsector. Dat gebeurde midden november tijdens de 65ste Nationale Boomfeestdag
in Zundert, georganiseerd door AVBS samen met de Nederlandse Stichting Nationale Boomfeestdag. Dit event, waaraan zowat 400 kinderen uit Zundert en Hoogstraten deelnamen,
vond plaats op het Business Centre Treeport in Zundert. Samen met de kinderen plantten heel wat prominenten een bomencirkel op de grens tussen België en Nederland. Daarnaast werden nog eens ruim 1000 bomen en struiken geplant door de kinderen.
Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over hoe overheden, het bedrijfsleven en andere partijen België en Nederland nog groener moeten maken. Ook werd nagedacht hoe men kinderen en jongeren actief kan betrekken om zelf hun eigen leefomgeving groener te maken.
Het thema van de dag voor de kinderen was ‘(Met) bomen werken’, waarbij de boomkwekerij centraal stond en het werken in de groensector alle aandacht kreeg via talrijke boomkwekerijworkshops. Het was duidelijk te voelen hoe mooi het voor kinderen en jongeren is
om te kiezen voor een groen beroep.

Boomplantdag Zundert - foto Jan Vancayzeele
Young, Wild & Tree op PlattelandsTV

De campagne YW&T kwam uitgebreid aan bod op PlattelandsTV, tijdens de voorjaarsreportages van Tournée Provinciale. De studenten van Artevelde Hogeschool demonstreerden het maken van hun reportages met de jongere werknemers van O-Trees in Brecht. De boomkwekerij en de medewerkers werden door de studenten in beeld gebracht aan de hand van fotoshoots, film- en droneopnames. Vanuit AVBS en Belbex werd de missie en het doel van de campagne toegelicht op
PlattelandsTV. De getuigenis van bedrijfsleider Peter Ooms gaf aan dat deze campagne een duidelijke meerwaarde biedt voor de boomkwekerijsector en kan worden voortgezet in de toekomst.

Jongeren opnames tournée provinciale - foto Jan Vancayzeele
De studenten van Artevelde tijdens de voorstelling van hun eindwerk. Ze stelden onder meer vast dat 16% van wie hun berichten op Instagram bekeek, een volger was en dat de andere 84% die berichten te zien kreeg doordat ze werden gedeeld.
Eindwerk studenten Artevelde Hogeschool - foto Jan Vancayzeele