Stress - projecten Boerenverstand rust je hoofd' - foto Shutterstock

Kan stress vanzelf overwaaien?

6 juni 2023

Iedereen heeft wel eens van die momenten waarop het allemaal tegenslaat. En alsof de spreekwoordelijke Murphy het nog niet genoeg vindt, moet er op dat moment ook nog dringend van alles gebeuren. Daardoor begin je wel eens aan jezelf te twijfelen: kan ik deze job wel aan, ben ik goed genoeg? En laat waarderingsdrang nu net een van de voornaamste stressfactoren zijn bij bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw. Hoe ga je daarmee om?

Hopelijk maakt deze inleiding duidelijk dat dergelijke momenten niet alleen jou overkomen. Het besef dat elke bedrijfsleider wel eens met stress te maken krijgt, is misschien al enigszins geruststellend. Wat stress kan je zelfs tijdelijk helpen om komaf te maken met een veelheid aan opdrachten. Maar wat doe je als die stress geregeld opnieuw opduikt?

Stressfactoren

Volgens onderzoek door ILVO is waarderings- en prestatiedrang een van de zeven voornaamste stressfactoren bij land- en tuinbouwers, met impact op hun welbevinden (zie kaderstuk hierbij). Hoe ga je om met deze stress? Boerenbond en Ferm organiseren in juni gezamenlijk in elke Vlaamse provincie een vorming rond prestatie- en waarderingsdrang, en hoe omgaan met de stress die deze genereert. Meer informatie en de link om in te schrijven vind je via onderstaande weblink.

 

Wat is een demonstratieproject?

Zoals je op de website kunt zien, kadert deze vorming in een door de Vlaamse overheid ondersteund demonstratieproject ‘Boerenverstand, rust in je hoofd’. Demonstratieprojecten moeten land- en tuinbouwers bewust maken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Door middel van demonstraties worden ze aangespoord om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. Daarom wordt veel belang gehecht aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Dit project tekende in op het thema Welzijn.

De komende twee jaar zullen we binnen het kader van dit project heel wat vormingen en andere acties organiseren, allemaal gericht op het leren omgaan met stress. Ook die vind je via onderstaande weblink.

Mannen, waar zijn jullie?

Bij wijze van aftrap van het project organiseerden we in maart twee webinars rond omgaan met stress. We wilden hiermee op een laagdrempelige manier stress en omgaan met stress benaderen. Het webinar werd gegeven door een psycholoog van Pulso. We hadden hiervoor (samen met Ferm) 100 inschrijvingen. Veruit de meeste deelnemers waren vrouwen. We merken dat vrouwen meestal al wel wat ervaring hebben met omgaan met stress. Ze volgden eerder al vormingen of andere initiatieven rond dit thema. Mannen daarentegen lijken we niet te kunnen overtuigen om hun bezorgdheden te uiten. Hopelijk brengt dit project daar de komende twee jaar verandering in. Dat mannen andere prioriteiten hebben dan hun hart bloot te leggen, blijkt ook uit onze eerdere initiatieven. In november 2022 organiseerden we een inspiratietoer rond het bespreekbaar maken van problemen. Binnen het kader van het Europese Farmwell-project rond welzijn toerden we met een volle bus dames langs drie landbouwbedrijven, waar elk van de bedrijfsleiders een persoonlijk verhaal deelde. We hopen jullie te mogen begroeten op een van de vormingen binnen het demonstratieproject ‘Boerenverstand, rust in je hoofd.’

Heb je interesse? Schrijf dan snel in. Het wordt een heel interactieve vorming, waarbij de deelnemers ook op voorhand hun bezorgdheden rond dit thema kunnen doorgeven. Daarom houden het kleinschalig.

 

Voornaamste stressfactoren

Volgens onderzoek door ILVO zijn dit de zeven voornaamste stressfactoren bij land- en tuinbouwers, met impact op hun welbevinden:

  • waarderings- en prestatiedrang
  • beroepsrisico’s
  • veeleisend beroep
  • regelgeving
  • zwakke onderhandelingspositie
  • financiële onzekerheid
  • onzeker toekomstperspectief

Heb je vragen rond deze vormingen of wil je ons input bezorgen over hoe we de invulling van onze initiatieven rond welzijn nog beter kunnen afstemmen op jullie noden? Contacteer dan Melanie Van Raaij via 016 28 60 40 of melanie.van.raaij@boerenbond.be.

Bekijk het filmpje van de inspiratietoer via onderstaande link.