Last van brexit? VK-incubator steunt promotieprojecten

13 april 2023

De VK-incubator is een ondersteuning voor promotieprojecten specifiek voor de VK-markt. VLAM investeert de toegewezen subsidies naar aanleiding van de Brexit in innovatieve plannen van Vlaamse exporteurs. Deze projecten zullen mee de motor vormen van de relance van onze exportgeoriënteerde economie.

Enkel bedrijven en federaties met hoofdzetel in het Vlaams gewest die een hoofdactiviteit in primaire landbouw hebben (waaronder sierteelt valt), en een economisch nadeel ondervinden van de brexit komen in aanmerking. 

De ondersteuning van deze promotieprojecten kan vanaf een minimale ondersteuning van € 2.500 en maximaal tot  € 50.000  per project.  De eigen inbreng in het project moet minstens 50% bedragen, dus om de bedragen hierboven gesubsidieerd te krijgen, moet uw projectvoorstel het dubbele bedragen.  Uitgesloten kosten zijn afschrijvingen en loon van werknemers.
De uitvoering van het project moet binnen de periode van 01/05/2023 tot en met  31/08/23 plaatsvinden.

Voor het reglement op de incubatorsteun, het aanvraagformulier en vragen kan je terecht op de VLAM-website.