Lerende netwerkmomenten rond sortiment

23 mei 2023

Een significant deel van het Vlaamse landschap bestaat uit tuinen. Twee miljoen tuinen beslaan 12% van Vlaanderen (ter vergelijking: natuurgebieden 3%, bossen 11%). Tuinen kunnen dus een belangrijke en groeiende rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn als ze meer op een natuurlijke wijze worden ingericht en beheerd.

Green Deal

De Green Deal Natuurlijke tuinen wil het draagvlak voor natuurlijke tuinen structureel verhogen bij iedereen die professioneel bezig is met tuinen, via persoonlijke engagementen en het uitwisselen van kennis, ervaringen en knelpunten. Plantkeuze is een thema waar soms wat verschillende visies over zijn tussen kweker, ontwerper en tuinaannemer. Tijdens dit lerend netwerkmoment, georganiseerd door AVBS, Groen Groeien, Blikveld, PCS en het Departement Omgeving, wordt dit thema verder uitgediept.

Doel lezing 

De avond start met een rondleiding door de gastheer op zijn/haar kwekerij, voorafgegaan door een hapje en een drankje. Dat bezoek laat toe om het assortiment in real time te aanschouwen. Na het bedrijfsbezoek volgen er 3 lezingen, waarin zowel een boomkweker, tuinarchitect als tuinaannemer aan het woord komen om hun visie over sortimentskeuze weer te geven. Na elke spreker is er ruimte voor interactief debat. Zo kan er worden vastgesteld wat de grootste verschillen zijn binnen de sector, waar de andere partijen verbetering mogelijk zien en hoe iedereen met het onderwerp assortimentskeuze omgaat. Er wordt afgesloten met een netwerkmoment. 

Naar: Green Deal Natuurlijke tuinen. Foto: Vlaamse Tuinaannemer

Praktisch 

1 juni, Boomkwekerij De Bruyn, Vennestraat 6a, 3130 Begijnendijk
Sprekers: tuinarchitect Jeroen Deseyn (Plant en Houtgoed),tuinaannemers Marc Galle (Westdreef) en Ben Verlinden (Boomkwekerij De Bruyn).
Inschrijven doe je hier (tot 29 mei).

13 juni, Lens Roses, Redinnestraat 11, 8460 Oudenburg
Sprekers: tuinarchitect Jeroen Deseyn (Plant en Houtgoed),tuinaannemer Marc Galle (Westdreef), kweker Rudy Velle (Lens Roses), kweker Karel De Nolf (Boomkwekerij De Nolf)
Inschrijven doe je hier (tot 9 juni)

Telkens: ontvangst vanaf 16.30 uur, start rondleiding en aansluitend programma om 17.30 uur.

Meer info via de website van de Green Deal Natuurlijke Tuinen 

logo's