Bron: Pixabay

Meld je aan voor plantenexport naar Marokko

7 september 2023

Het FAVV informeerde AVBS over extra vereisten voor de export van plantaardige producten naar Marokko. Die eisen gaan al in vanaf 16 september 2023. Om je export naar Marokko te blijven garanderen, roept FAVV operatoren op om zich aan te melden vóór 11 september om 12 uur ’s middags.  

De bevoegde overheid van Marokko (ONSSA, Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires) voorziet nieuwe maatregelen om de invoer van Xylella fastidiosa te voorkomen. Deze maatregelen gaan in voege vanaf 16 september 2023 en zullen van toepassing zijn voor alle planten en plantaardige producten,  behalve voor zaden en plantaardige producten bestemd voor humane of dierlijke consumptie. De maatregelen zijn de lezen in de volgende wettekst.  

Enkel planten en plantaardige producten afkomstig van landen waar Xylella fastidiosa afwezig is, kunnen ingevoerd worden. België is vrij van Xylella fastidiosa. Fruitbomen geteeld in landen waar Xylella fastidiosa aanwezig is, kunnen onder bepaalde voorwaarden toch ingevoerd worden in Marokko (art. 3 van de wetgeving).  

Om export van deze planten en plantaardige producten mogelijk te houden, moet het FAVV vooraf een lijst overmaken van de productiepercelen waarop de te exporteren planten en plantaardige producten geteeld werden. 

Operatoren die vanaf 16 september 2023 planten of plantaardige producten wensen te exporteren naar Marokko dienen via volgend formulier hun percelen aan te melden vóór 11 september 2023  om 12 uur ‘s middags.  

Hoe moet u deze aanmelding doen?  

Door het invullen van dit document.  

Dit document moet bezorgd worden aan de LCE(‘s) waar de percelen gelegen zijn (http://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/ via het generieke EXPORT.[LCE]@favv-afsca.be mailadres) en de generieke mailbox van de betrokken diensten op het FAVV-hoofdbestuur (export@favv-afsca.be) in kopie en met als onderwerp “aanmelding percelen MA”. 

Operatoren waarbij de exportcontroles gebeuren door de gewestelijke overheden nemen contact op met de gewestelijke entiteit om hun percelen aan te melden (http://www.vlaanderen.be/landbouw).  

Voor meer info: contacteer Miet Poppe, secretaris AVBS.  

Bron: FAVV, foto: Pixabay