Bezoek Jo Brouns Plantura

Minister Jo Brouns op verkenning in Vlaamse sierteelt

18 januari 2023

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns ging op uitnodiging van AVBS, sierteelt- en groenfederatie binnen Boerenbond, langs op de handelskwekerij Plantura in Bocholt. De minister was er getuige van de dynamiek van een sector die via innovatie een antwoord tracht te bieden aan de vele uitdagingen voor de sector.

 

Dries en Liesbeth Aerden-Wachters startten in 2015 op een 2,5 ha groot voormalig vleesveebedrijf. Aanvankelijk werden bodembedekkers geteeld, met name Lonicera, Cotoneaster, Spiraea en Potentilla, op een oppervlakte van een halve hectare. Gaandeweg werd het areaal van de kwekerij uitgebreid tot 2,5 ha en stopten Dries en Liesbeth met hun baan buitenshuis. Hij als adviseur in de rundveehouderij (Liba), zij als onderzoeker voor gewasbeschermingsmiddelen en teeltoptimalisatie bij het Proefstation voor Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver (PSKW).

Vandaag beslaat het bedrijf 4,5 ha containerteelt, telt het bedrijf 11 vaste medewerkers en is er ook een omvangrijke groothandel. Deze groothandel is in hoofdzaak gericht op de sectoren van openbaar groen en tuinaannemers. “We willen tonen dat er veel ondernemerschap in deze regio is, ook in de sierteelt. Logistiek zijn we geen centrum zoals Wetteren. We moeten klanten echt overtuigen om deze regio met een vrachtwagen aan te doen”, aldus Dries.

 

 

Bezoek Jo Brouns Plantura

Onzekerheid

Kersvers AVBS-voorzitter Erik Boterdaele verwelkomde samen met Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens de minister in het voorafgaand informeel overleg. Hij schetste kort de werking van AVBS en de evolutie in de sector. “De coronajaren hebben mensen het belang van groen doen inzien en waren achteraf bekeken geen slechte jaren voor de sector. De oorlog in Oekraïne heeft de sector echter onder druk gezet met producten die niet meer naar Oekraïne en Rusland konden en zo op de Europese markt zijn beginnen wegen.” Dat creëert onzekerheid.

Als onrechtstreeks gevolg zijn er de gestegen energieprijzen en lonen en algemeen ook de stijgende productiekosten. Die baren de sector veel zorgen, niet alleen wegens de druk op de eigen marge, maar ook omdat gevreesd wordt dat de stijgende levensduurte ook een impact kan hebben op het koopgedrag van de consument. Ook werden de inspanningen van de sierteelt en van onze groenvoorzieners onderstreept om de woonomgeving en het leefklimaat van de mensen te verbeteren.

Wat het aspect duurzaamheid betreft, werd gepleit voor een redelijke overgangstermijn voor het gebruik van kweekpotten en -trays uit niet-gerecycleerd materiaal. Bijkomend nemen AVBS, PCS en de potgrondleveranciers het initiatief voor het overschakelen naar teeltsubstraten met minder of zelfs zonder turf en voor hergebruik van substraten. Maar ook dit vereist behoedzaamheid door vooraf de effecten op teelt en plantgezondheid grondig te onderzoeken.

Kopzorgen

In het binnenland leiden de energiecrisis en de nieuwe MAP-voorstellen tot heel wat onzekerheid. Het voorgestelde – en wijd bekritiseerde - oogstverbod na 1 september zou ook voor teelten zoals begonia en chrysant de doodsteek betekenen en ook het oogsten van bomen hypothekeren. De ontwikkeling van containervelden kwam er ten dele als antwoord op de eerste mestactieplannen om nutriëntenuitspoeling tegen te gaan. Maar tot op vandaag is het krijgen van vergunningen voor containervelden en de bijhorende wateropslag geen sinecure, kon ook Dries getuigen.

“Bij de aanleg van een containerveld beroeren we de grond nauwelijks maar moet er nu toch duur en tijdrovend archeologisch onderzoek gebeuren.”  Vanuit het AVBS-presidium werd er nog aan toegevoegd dat ook het grondverzet bij het aanleggen van een wateropslag vaak problemen geeft qua vergunningen.

Bezoek Jo Brouns aan Plantura

 

 

Innovatie stimuleren

Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens benadrukte de rol die proefcentra als PCS kunnen spelen in innovatieve technieken om bijvoorbeeld uitspoeling te voorkomen. "Boerenbond investeert hier eigen middelen in, maar ook de Vlaamse overheid moet haar rol blijven spelen in het stimuleren van innovatie", aldus Lode Ceyssens.

 

 

 

Landbouwminister Jo Brouns erkende de rol die de sector speelt in het ontharden en vergroenen van de leefomgeving. Hij toonde zich onder de indruk van het dynamisme van Dries en Liesbeth en kreeg ook nog een Jasmijnplant mee naar huis om in zijn eigen tuin die vergroening een handje te helpen.

 

Bezoek Jo Brouns Plantura