Jobstudent - foto PD

Mogen studenten werken in land- en tuinbouw?

28 februari 2023
Welke regels moet je in acht nemen als je een jobstudent in dienst neemt?