Nieuwe afspraken met Reprobel

12 januari 2023
Boerenbond/AVBS hebben net zoals vorig jaar een kaderovereenkomst met voordeliger tarieven voor de leden.