© Jan Vancayzeele

Omdat je het niet allemaal kan weten

1 december 2022

De vragen waar een teler-bedrijfsleider vandaag mee geconfronteerd wordt, zijn gigantisch. Het is praktisch onbegonnen werk om daar als individu allemaal een passend antwoord op te vinden. Het is dan ook geen schande en zelfs ten sterkste aangeraden om hulp in te roepen van externe experten.

Thematisch bedrijfsadvies

Via het adviessysteem KRATOS kunnen land- en tuinbouwers gratis advies aanvragen over 12 verschillende advies-modules. Sinds de start in 2016 hebben al meer dan 2100 van hen in totaal zowat 5150 adviezen aangevraagd. Hoewel het huidige adviessysteem afloopt op het einde van dit jaar, kan je nog tot 20 december 2022 adviesaanvragen indienen voor één of meerdere adviesmodules via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Binnen de thema’s water en energie, die momenteel heel actueel zijn, kan je een wateraudit en een energiescan laten uitvoeren om je verbruik in kaart te brengen en te ontdekken hoe je water en energie kan besparen. Voor de economische aspecten van je bedrijfsvoering kan je een ondernemingsplan en een bedrijfseconomische boekhouding laten opmaken. Jonge land- of tuinbouwers worden bevoordeeld en krijgen extra adviesmogelijkheden voor deze economische thema’s. Daarnaast zijn er ook modules waarin je advies kan vragen over bodem, arbeidsveiligheid en biodiversiteit. Bedrijven die aan thuisverwerking doen kunnen advies aanvragen over de technische aspecten van thuisverwerking. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe recepten, het verbeteren van productieprocessen, het bepalen van de houdbaarheid van producten en het valoriseren van nevenstromen die ontstaan bij de productie van hoeveproducten.

De droogte van de afgelopen zomer en de energiecrisis hebben het belang aangetoond van een duurzaam water- en energiegebruik. Het is dus het ideale ogenblik om bijvoorbeeld een wateraudit en/of een energiescan te laten uitvoeren en te investeren in water- en energiebesparing.

Via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij kan je nog tot 20 december 2022 adviesaanvragen indienen voor één of meerdere adviesmodules waarover je advies wenst. De kosten van het advies worden gefinancierd door de Europese Unie en door de Vlaamse overheid. Informatie over alle gratis KRATOS-adviesmodules kan je vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij (lv.vlaanderen.be) bij ‘Subsidies > Bedrijfssubsidies > Kratos’. Op dezelfde pagina vind je meer gedetailleerde informatie over de inhoud van elke module in het pdf-document 'Adviesinhoud per module KRATOS'.

Persoonlijk loopbaanadvies

Werken op een land- of tuinbouwbedrijf is ondernemen met passie. En die passie gaat soms gepaard met de nodige kopzorgen. Vragen waar land- en tuinbouwers mogelijks mee worstelen, zijn:

  • Hoe kan ik mijn werk rond krijgen?
  • Hoe blijf ik alles combineren: mijn werk, mijn bedrijf en mijn gezin?
  • Wat heb ik nodig om mijn werk graag te blijven doen?
  • Op welke manier vind ik nog wat tijd voor ontspanning?

Denk dan eens na over (loopbaan)begeleiding. Het Departement Landbouw en Visserij en VDAB stelden een team samen van begeleiders die weten wat het is om in de land- en tuinbouwsector te werken. Een dergelijke loopbaanbegeleider luistert en zoekt via gesprekken en oefeningen samen met jou naar antwoorden op je (loopbaan)vragen. In een loopbaanbegeleiding bouw je nieuwe inzichten op en word je ondersteund om deze om te zetten in acties. Het is geweten dat mensen er soms lang over doen om de stap naar loopbaanbegeleiding te zetten. Achteraf getuigen diezelfde mensen dat een goed gesprek hen enorm deugd heeft gedaan. Ze voelen zich begrepen doordat er iemand is die met een open blik en vooral belangeloos met hen meedenkt. Bovendien is zo’n gesprek 100% vertrouwelijk. De loopbaanbegeleider engageert zich namelijk via ondertekening van een document dat alle inhoud van de gesprekken die hij of zij begeleidt vertrouwelijk blijft. En heel belangrijk: je bepaalt zelf het verloop en de uitkomst van deze loopbaanbegeleiding. Een dergelijke loopbaanbegeleiding wordt betaald met een ‘loopbaancheque’. Je kan die vrij inzetten. Je kan met de eerste loopbaancheque 4 uur begeleiding volgen en met de tweede 3 uur. Je persoonlijke bijdrage per loopbaancheque blijft beperkt tot 40 euro, want de Vlaamse overheid legt de rest bij.

Andere voorwaarden zijn:

  • De aanvrager werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige;
  • De aanvrager heeft minimum zeven jaar (of 2555 dagen) werkervaring in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over zijn/haar hele loopbaan.

Meer info vind je op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij ‘Welbevinden: Loopbaanbegeleiding’. Voor meer info over de loopbaancheque bel je gratis naar de VDAB via 0800/30 700.

Pascal Braekman Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid