Op de koffie - Alexander Van Acker - foto Davy Coghe

Op de koffie bij Alexander Van Acker

16 juli 2023

Alexander Van Acker gelooft sterk in technologie én sectoroverleg

Alexander Van Acker zetelt sinds eind vorig jaar vanuit Groene Kring in het AVBS-presidium. Op zijn bedrijf combineert hij de bosboomkwekerij met een gedeelte akkerbouw én de teelt van jong plantgoed voor druivenranken. “Als je geëngageerd bent en een visie hebt, is het logisch om die te verdedigen in bestuursorganen.”

Zomerse temperaturen in heel Vlaanderen, en dus ontsnapt ook Waardamme (Oostkamp) niet aan de zinderende hitte. Het middagnieuws op de radio bij Alexander (30) meldde net dat er een captatieverbod geldt in West-Vlaanderen, ook voor de Rivierbeek die Oostkamp doorkruist. Hoewel niet onverwacht en begrijpelijk, toch een teleurstelling voor Alexander. “Vijftien jaar geleden investeerden we zwaar in waterleidingen om water uit de beek naar onze percelen te kunnen brengen. We dachten daarmee voor de rest van onze carrière voort te kunnen. Nu kunnen we die leidingen niet of nauwelijks gebruiken en hebben we bovendien geen water”, zucht Alexander. Samen met zijn vader Yvan en moeder Katrien Vandevelde is hij als boomkweker gespecialiseerd in de teelt van onder meer beuk, haagbeuk, Ligustrum, meidoorn en taxus. Ook voor kleinere teelten zoals els, berk of Prunus spinosa is er plek. Twee Polen in vast dienstverband helpen mee op het bedrijf en in piekperiodes wordt er ook een beroep gedaan op seizoenarbeid.

 

Kleine beetjes kunnen soms een groot verschil maken.

Op de koffie - Alexander Van Acker - foto Davy Coghe
Bodemvochtsensor

Om de droge omstandigheden te counteren, investeerde Alexander onlangs in een geavanceerde bodemvochtsensor. Die kalibreert zichzelf aan de hand van een koppeling met een weerstation. Afhankelijk van de bodem, de capillaire zuigkracht van de bodem en weersvoorspellingen kan de achterliggende software gericht adviseren als beregenen is aangewezen. Om ook in de toekomst voldoende water te kunnen voorzien, hoopt Alexander een groot bassin te kunnen aanleggen. Voor de teelt van druivenplantgoed investeerde hij in druppelbevloeiing.

Als jonge boomkweker gelooft Alexander volop in de mogelijkheden die technologische vernieuwingen kunnen bieden. Zo heeft hij al zes jaar gps op de tractoren om alles aan te
planten. “Ook dat was een flinke investering, maar ik ben ervan overtuigd dat deze investering zich al heeft terugverdiend in tijd en personeel. Zo rooien en planten we sinds we gps hebben zonder iemand op de tractor.”

Verbeteren op basis van bodemscan

Ook in het verbeteren van de bodem biedt technologie mogelijkheden. Al het derde jaar op rij laat Alexander enkele percelen scannen met een Veriscan-bodemscan. “Ik laat altijd een ander deel inscannen. Er is een vrij hoge startkost per perceel, waardoor je het perceel zo leeg mogelijk wilt hebben, al is dat in een meerjarenteelt niet altijd eenvoudig.” Vooral op het vlak van organischestofgehalte en zuurtegraad kon Alexander al aardig wat verschillen vaststellen. “Op
50 meter zag ik al verschillen van twee eenheden in pH-waarde. Elders toonde de bodemscan dat ik al wellicht onnodig had bijgekalkt, nochtans na advies via een bouwvooranalyse.
De pH-bepaling via een bodemscan is voor mij preciezer en plaatsspecifieker dan een gewone
bouwvooranalyse.” Naast de pH-bepaling is een bodemscan ook een geschikt instrument om het organischestofgehalte in kaart te brengen.
“In de omgeving zijn er loonwerkers die kunnen bekalken op basis van een taakkaart. Helaas heb ik nog geen loonwerker in de buurt gevonden die hetzelfde kan doen voor compost.”

 

Op de koffie - Alexander Van Acker - foto Davy Coghe
Als je als teler een visie hebt, is het ook logisch om die te verdedigen.

 

Plantgoed met advies

Een van de teelten die wel varen bij een grondige controle van de teeltomstandigheden is die van het plantgoed van druiven voor wijnproductie. “Druivenplanten laten zich niet makkelijk enten. Ze moeten in het begin erg vochtig worden gehouden. Tegelijkertijd zijn ze gevoelig voor ziekten zoals valse en echte meeldauw.” Momenteel is Alexander onder de naam ‘Viterra’ de enige kweker van plantgoed voor wijndruiven in de Lage Landen. Met de recente opkomst van wijndomeinen in België en Nederland is er ook een stijgende vraag naar eenjarig plantgoed dat aangepast is aan het klimaat in onze contreien. Ook in de Britse markt ziet Alexander mogelijkheden. “Eigenlijk is de kweek van plantgoed voor wijndruiven een totaal andere sport dan de gewone boomkwekerij. Startende wijnbouwers hebben vaak geen landbouwachtergrond. Ik ga bij klanten langs, bekijk hun perceel, beoordeel hun bodemanalyse en leg de link met de bemesting die ze nodig hebben. Ook in alle toebehoren proberen we de klant te ondersteunen. We kunnen ons onderscheiden door het advies dat we geven en door de combinaties die we maken in onderstamvariëteit, gericht op ons klimaat.”

Juist combineren

Het combineren van de juiste onderstam met de variëteit en kloon is het geheim om een geslaagde start in de wijnbouw te nemen. “Klanten laten zich soms het hoofd gek maken over exotische en nieuwe rassen die allerlei teeltvoordelen zouden hebben. Maar het belangrijkste is dat ze de wijn ook verkocht moeten krijgen. Dan zijn klassiekers zoals bijvoorbeeld Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Gris nog altijd de beste keuze voor het grootste gedeelte van de aanplant. Experimenteren kan je dan nog altijd met een kleiner gedeelte.

Op de koffie - Alexander Van Acker - foto Davy Coghe
Zoeken naar oplossingen

Al meer dan tien jaar is Alexander lid van Groene Kring; hij is ook voorzitter van het Gewest Torhout. Vanuit die functie zetelt hij in het provinciaal bestuur van Groene Kring West-Vlaanderen. En sinds eind vorig jaar dus ook in het AVBS-presidium. “Ik vind het goed dat er aandacht is voor sierteelt binnen Groene Kring. Mijn functie kan handig zijn om de standpunten van Groene Kring kenbaar te maken in het AVBS-presidium. Soms is bepaalde wetgeving die goed voor akkerbouwers past nadelig voor sierteelt, of omgekeerd. Het is dan zaak om te zoeken naar oplossingen voor beide sectoren. Sectoren moeten begrip hebben voor elkaars standpunten en elkaar voorthelpen”, vindt Alexander.

Kleine beetjes

Jonge land- en tuinbouwers zitten meestal in een drukke fase van hun carrière. Een engagement opnemen binnen sectororganisaties vraagt nog een bijkomend engagement. “Voor mij hoeft niet elke sierteler in het bestuur te zitten. Maar ergens moet je wel je steentje willen bijdragen en op zijn minst contact houden met bestuursleden. Het is jammer dat sommige mensen helemaal niet bezig zijn met beleid. Als er niemand een bestuursfunctie opneemt, valt er een belangrijk overlegkanaal met het beleid weg. Persoonlijk zou ik het mezelf verwijten mocht er wetgeving voor onze sector nadelig uitdraaien, terwijl het via inbreng vanuit de sector eenvoudig bijgestuurd zou kunnen worden. Soms kunnen de kleine beetjes die je kan bijdragen in de evaluatie of totstandkoming van regelgeving een groot verschil maken. Als je als teler een visie hebt, is het ook logisch om die te verdedigen in sectoroverleg.”

Hot topic

De verlenging van de 100-dagenregeling voor seizoenarbeiders is een voorbeeld van een van de thema’s die brandend actueel zijn en waar de sector sterk voor gepleit heeft. “De zoektocht naar vast, gekwalificeerd personeel is een echte uitdaging voor onze sector, misschien zelfs nog meer dan die naar uitzendarbeid. Ik verwacht dat tewerkstelling ook de komende jaren nog een hot topic voor de sector zal blijven”, besluit Alexander.

Wie is Alexander Van Acker?

Alexander Van Acker is 30 jaar. Samen met zijn ouders is hij als boomkweker gespecialiseerd in de teelt van onder meer beuk, haagbeuk, ligustrum, meidoorn en taxus. Met Viterra teelt hij plantgoed voor wijndruiven en levert hij ook toebehoren aan wijntelers. Alexander zetelt vanuit Groene Kring als lid van het AVBS-presidium.

Op de koffie - Alexander Van Acker - foto Davy Coghe