Zwemvijverbouwer Patrick Dewitte - foto Davy Coghe

Op de koffie bij Patrick Dewitte

6 juni 2023

"Zwemvijverbouwers hebben groene vingers"

De zwemvijverbouwers zijn niet de grootste roepers binnen Groen Groeien of AVBS. Maar net zoals bij henzelf gaat het aantal leden van het platform en het niveau in stijgende lijn. “Onze sector hoort echt thuis bij de groene sectoren, want je moet met planten kunnen werken”, aldus zwemvijverpionier Patrick Dewitte.

Het was rond 2005 dat Patrick (61) in de zwemvijverwereld actief werd. “Zelf ken ik het concept van zwemvijvers al meer dan 30 jaar. Rond 2005 besliste ik om er ook iets professioneels mee te doen. Als tuinaanlegger wou ik wat loskomen van de afhankelijkheid van het weer. Informatie was er toen nog bijna niet te vinden en bij het grote publiek was het concept nauwelijks gekend. Ik moest dus vooral in het buitenland en bij enkele pioniers mijn informatie zoeken.” In mei 2005 lanceerde Patrick de website www.dezwemvijver.be. Een maand later legde hij de eerste zwemvijver aan. “Alles verliep goed en ik hoopte als tuinaannemer er enkele per jaar te kunnen aanleggen. Maar onder meer door mond-tot-mondreclame heb ik sindsdien eigenlijk bijna niets anders meer gedaan dan zwemvijvers inrichten.”

Naast elkaar

Zwemvijvers zijn geen zwembad, en voor Patrick zijn het eigenlijk twee verschillende werelden. Beide starten met een zwemkuip met onderaan een betonnen vloerplaat. Het grote verschil is de waterreiniging. Bij een zwemvijver gebeurt die uitsluitend op natuurlijke wijze door het plantengedeelte, goed voor een derde van de vijveroppervlakte. Deze planten groeien op een medium zoals lava. Het zijn de bacteriën en micro-organismen op de wortels van de planten die het water schoon houden. In een zwembad wordt meestal gebruikgemaakt van filters, chloor, uv-licht of andere technieken.

“Zwembaden en zwemvijvers kunnen voor mij naast elkaar bestaan; ik zie ze niet als concurrenten. Mensen kiezen meestal van in het begin ofwel voor het ene ofwel voor het andere. Net zoals sommige mensen voor de auto kiezen en andere voor de fiets.”

Groene sector

Zwembadbouwers komen traditioneel meer uit de bouwsector; zwemvijverbouwers hebben vaker een tuinaanlegachtergrond. “Het groene aspect is een essentieel onderdeel van een zwemvijver. Zwemvijverbouwers horen voor mij in de groene sector. Ik wil ook alleen maar medewerkers die met planten kunnen omgaan en weten wat wel en niet kan met planten. Wij hebben die levende organismen echt nodig om water schoon te houden; zwembadbouwers willen ze kwijt.

Met onze werking binnen Groen Groeien willen we zowel beginners als ervaren zwemvijverbouwers samenbrengen.

Zwemvijverbouwer Patrick Dewitte - foto Davy Coghe
Beter brede variatie

De voorkeur in plantenkeuze bij zwemvijvers gaat zo veel mogelijk naar planten die veel wortelmassa ontwikkelen. “Wat er in staat is in principe minder van belang, maar het oog wil ook wat natuurlijk. Gele lis is een populaire plant bij zwemvijverbouwers. Het is een inheemse plant die goed groeit en weinig ziektes kent. Ook planten die zich in de winter kunnen ontwikkelen zoals waterkers vormen een geschikte kandidaat. Het is altijd beter om een variatie aan planten te hebben.” Ons land kent een aantal telers van zwemvijverplanten, al is het natuurlijk een niche.

Ondersteuning en opleidingen

Waar zwemvijvers 15 tot 20 jaar geleden veelal onbekend waren bij het grote publiek, zijn ze nu bij iedereen wél gekend. “Tijdens de coronacrisis is onze omzet bijna verdubbeld. De vraag was plots heel groot, waardoor er ook veel mensen op de kar zijn gesprongen zonder ervaring. Een zwemvijver is een robuust geheel, maar je mag toch geen fouten maken in het plaatsen van de folie, de techniek of leidingen. Daarom ijveren wij als zwemvijververeniging voor degelijke opleidingsmogelijkheden. Technische ondersteuning en opleidingen zijn absoluut noodzakelijk en zijn ook in het belang van de sector.

 

Mensen samenbrengen

Met het platform van zwemvijverbouwers willen Patrick en zijn collega’s het niveau van de Belgische zwemvijverbouwers hoog houden. “Er worden heel wat prachtige projecten gerealiseerd in ons land. We mogen daar trots op zijn. Oostenrijk en Zwitserland hebben een langere traditie in zwemvijvers, maar zij hebben ook meer ruimte voor grote projecten. In Vlaanderen moet alles compact zijn, maar de werking moet wel even goed zijn. Dat onze zwemvijverbouwers dat voor elkaar hebben gekregen, is een pluim op onze hoed.  We willen met onze werking binnen Groen Groeien zowel beginners in de sector als ervaren zwemvijverbouwers samenbrengen. Dat kan alleen maar ten goede komen aan het niveau van iedereen.”

Zwemvijvercongres

Samenbrengen kan zelfs op internationaal niveau. Zo zal het Europese tweejaarlijkse zwemvijvercongres dit jaar op 27 en 28 september in ons land plaatsvinden. Twee dagen lang komen zwemvijverbouwers uit heel Europa en daarbuiten naar Mechelen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de zwemvijverbouw en ook om enkele projecten in de praktijk te bewonderen. De organisatie ervan is in handen van Groen Groeien en het IOB, de internationale overkoepelende organisatie van zwemvijverdeskundigen. “We hebben een goed gevuld programma en alles is aanwezig om er een succesvolle editie van te maken. Na de coronajaren is het goed om iedereen uit de sector samen te brengen. Het congres is belangrijk voor de uitstraling van onze sector en toont het professionele karakter van de sector. We kunnen iets, en we willen dat ook tijdens dat congres aan de wereld kenbaar maken. Aan het grote publiek, maar ook aan het beleid.” Alle informatie over het congres vind je op onderstaande website.

Zwemvijverbouwer Patrick Dewitte - foto Davy Coghe
Goede waterkwaliteit geen probleem

Naast de particuliere markt zijn zwemvijvers ook steeds meer terug te vinden als onderdeel van sauna’s, wellness-centra en publieke zwemgelegenheden. Uitbaters ervan moeten de kwaliteit van het zwemwater grondig analyseren en opvolgen. Alhoewel het over een heel ander soort water gaat dan dat uit klassieke zwembaden, is Patrick overtuigd dat kwaliteitsvol zwemvijverwater kan. “In het buitenland is er al heel wat onderzoek gebeurd rond de waterkwaliteit van zwemvijvers. In proeven met pathogenen die opzettelijk aan zwemvijvers werden toegevoegd, bleek dat de plantenzone tot 99% van de schadelijke organismen kan afdoden na één passage. Terwijl wij in zwemvijvers altijd streven naar vijf passages per dag.”

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is echter noodzakelijk om ook in Vlaamse omstandigheden kennis op te bouwen die kan dienen als basis voor aan zwemvijvers aangepaste wetgeving. Groen Groeien ondersteunt daarom het wetenschappelijk onderzoek dat rond zwemvijvers op stapel staat op het PCS in Destelbergen. “Er komen vier proefvijvers op de terreinen van het PCS. Daar kunnen verschillende opstellingen met elkaar worden vergeleken, zoals verschillen in planten, folie, filtermedia of temperatuur. Veel is al geweten uit onderzoek dat in het buitenland werd gevoerd. Dat zwemvijvers fundamenteel goed werken, blijkt al jaren uit de praktijk in binnen- en buitenland. Maar het Vlaams onderzoek kan hierbij ongetwijfeld aanvullend werken en een basis leggen voor verder vertrouwen in de techniek.

Meer info over het Internationaal Zwemvijvercongres, dat dit jaar op 27 en 28 september in België plaatsvindt, via onderstaande link.

zwemvijverbouwer Patrick Dewitte - foto Davy Coghe
Wie is Patrick Dewitte?

Patrick Dewitte is 61 jaar. Samen met vier medewerkers legt hij onder de bedrijfsnaam ‘De Zwemvijver’ zwemvijvers aan. Patrick is bestuurslid van de Groen Groeien-zwemvijverbouwers.