Opgelet bij een eventuele omschakeling van brandstof

15 september 2022
© J. Van Bavel

Door de hoge aardgasprijzen overwegen sommige leden om tijdelijk van brandstof te veranderen. Naast de technische aspecten spelen er op diverse vlakken ook juridische zaken die een omschakeling op korte termijn soms bemoeilijken.

Een eerste aandachtspunt is dat zowel de verbrandingsmotoren als de opslag van de brandstof moeten opgenomen zijn in je vergunning. Hou er rekening mee dat een installatievergunning komt te vervallen wanneer de installatie langer dan 5 jaren buiten gebruik is. Omdat de doorlooptijd van een vergunningsprocedure snel oploopt, pleitte Boerenbond reeds voor een vlotte en soepele behandeling voor (tijdelijke) vergunningen in geval van tijdelijke omschakeling.

Ook moeten installaties die zijn aangesloten op het distributienet steeds gekeurd worden door een erkende keuringsinstantie, en dient de installatie erkend te zijn door de netbeheerder in het aansluitcontract. Indien dit niet zo is, dan begaat de uitbater een zware overtreding en is de netbeheerder verplicht om een proces verbaal op te stellen.

Tenslotte dien je voor WKK´s ook rekening te houden met de projectcategorie waarbinnen de Warmtekrachtcertificaten (WKC) werden toegekend. De projectcategorieën met motor specificeren niet steeds de brandstof. Zolang een bedrijf binnen de projectcategorie blijft, kan de motor vervangen worden door een andere maar moet deze wijziging wel worden gemeld aan VEKA (Vlaams Energie- en klimaatagentschap) en moet ook alles opnieuw worden gekeurd. Het kan zijn dat door de omschakeling gewerkt wordt met andere referentierendementen om het aantal WKC’s te berekenen. Indien een WKK niet binnen de projectcategorie blijft waarbinnen de WKC’s  werden toegekend, zal een bedrijf deze kunnen verliezen.