Water en waterzuivering - foto Luc Van Dijck Boerenbond

Proeven op PCS rond water(her)gebruik

20 februari 2023
Op het PCS lopen proeven rond zuivering en zuiver houden van water. Onderzoeker Marijke Dierickx geeft tekst en uitleg.